exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Turul szobor

Turul szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Vármegye:
Ung
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.62117, 22.307192
Google térkép:

Története

Egykor a Tiszaújlak központjában állott emlékmű része volt, amit 1903-ban állítottak fel Rákóczi Ferenc győztes csatája emlékére. Az emlékművet 1945-ben a Szovjet megszállás idején lerombolták. A Turul-madarat ezután Ungvárra szállították, ma a várban lehet megtekinteni. A tiszaújlaki emlékmű újra felállítása a Határőr Kolhoz-Agrárcég legendás hírű elnöke, Bíró Andor elévülhetetlen érdeme. Neki köszönhető, hogy 1989. július 16-án az emélművet a kárpátaljai magyar faluban újra felavathatták. A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatája ("Tiszabecsi átkelés") zajlott le Tiszaújlak mellett, melynek eredményeként a felkelők 1703. július 14-én hatalmukba kerítették a tiszaújlaki-tiszabecsi révet. A csatában vállvetve hősiesen harcoltak a magyar és ruszin felkelők.

{"item":"sight","set":{"sightId":958,"townId":48,"active":2,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1586|1536","gps_lat":"48.6211700000","gps_long":"22.3071920000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Julicska \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turulszobor_az_ungv%C3%A1ri_v%C3%A1rban.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Turulszobor az ungv\u00e1ri v\u00e1rban\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bc\/Turulszobor_az_ungv%C3%A1ri_v%C3%A1rban.jpg\/512px-Turulszobor_az_ungv%C3%A1ri_v%C3%A1rban.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turulszobor_az_ungv%C3%A1ri_v%C3%A1rban.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJulicska\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Turul szobor","note":"","history":"Egykor a Tisza\u00fajlak k\u00f6zpontj\u00e1ban \u00e1llott eml\u00e9km\u0171 r\u00e9sze volt, amit 1903-ban \u00e1ll\u00edtottak fel R\u00e1k\u00f3czi Ferenc gy\u0151ztes csat\u00e1ja eml\u00e9k\u00e9re. \nAz eml\u00e9km\u0171vet 1945-ben a Szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s idej\u00e9n lerombolt\u00e1k. A Turul-madarat ezut\u00e1n Ungv\u00e1rra sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, ma a v\u00e1rban lehet megtekinteni.\nA tisza\u00fajlaki eml\u00e9km\u0171 \u00fajra fel\u00e1ll\u00edt\u00e1sa a Hat\u00e1r\u0151r Kolhoz-Agr\u00e1rc\u00e9g legend\u00e1s h\u00edr\u0171 eln\u00f6ke, B\u00edr\u00f3 Andor el\u00e9v\u00fclhetetlen \u00e9rdeme. Neki k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151, hogy 1989. j\u00falius 16-\u00e1n az em\u00e9lm\u0171vet a k\u00e1rp\u00e1taljai magyar faluban \u00fajra felavathatt\u00e1k.\nA R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharc els\u0151 gy\u0151ztes csat\u00e1ja (\u0022Tiszabecsi \u00e1tkel\u00e9s\u0022) zajlott le Tisza\u00fajlak mellett, melynek eredm\u00e9nyek\u00e9nt a felkel\u0151k 1703. j\u00falius 14-\u00e9n hatalmukba ker\u00edtett\u00e9k a tisza\u00fajlaki-tiszabecsi r\u00e9vet. A csat\u00e1ban v\u00e1llvetve h\u0151siesen harcoltak a magyar \u00e9s ruszin felkel\u0151k.\n","town":{"townId":48,"name_HU":"Ungv\u00e1r","name_LO":"\u0423\u0301\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434","seolink":"ungvar-uzhhorod","oldcounty":20,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}