exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum és Képtár

Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum és Képtár
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Kapitul'na St, 33
Vármegye:
Ung
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.621469, 22.306379
Google térkép:

Története

Az ungvári várban található múzeumban Kárpátalja történelmi múltjának legértékesebb relikviáit mutatják be a kőkorszaktól napjainkig. Lehoczky Tivadar (1830-1915) hagyatéka képezi a mazeum anyagának alapját. A képtárban megtalálhatjuk Munkácsy Mihály A farizeus feje című 45 x 37 centiméteres olajjal festett tanulmányát. A tanulmány a világhírű Krisztus-trilógia Krisztus Pilátus előtt című hatalmas, 417 x 636 centiméteres olajfestményéhez készült, amely jelenleg a debreceni Déry Múzeumban tekinthető meg. Megtekinthetjük Révész Imre, Aba-Novák Vilmos, Mednyánszky László, Rudnay Gyula festményeit is. Különösen nagy érdeklődést keltenek Erdélyi Béla, a kárpátaljai festőiskola megalapítójának, a XX. század legnagyobb kárpátaljai magyar festőjének művei. Kortársai közül kiemelkednek Boksay József képei.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":977,"townId":48,"active":1,"name_LO":"","address":"Kapitul'na St, 33","mapdata":"1|1529|1469","gps_lat":"48.6214690000","gps_long":"22.3063790000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.zkmuseum.com\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/karpataljai-helytorteneti-muzeum-es-keptar-ungvar","picture":"\u003Ca title=\u0022Alex Zelenko \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ukraine-Uzhhorod-Castle-20.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ukraine-Uzhhorod-Castle-20\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/08\/Ukraine-Uzhhorod-Castle-20.jpg\/512px-Ukraine-Uzhhorod-Castle-20.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ukraine-Uzhhorod-Castle-20.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAlex Zelenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1rp\u00e1taljai Helyt\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum \u00e9s K\u00e9pt\u00e1r","note":"","history":"Az ungv\u00e1ri v\u00e1rban tal\u00e1lhat\u00f3 m\u00fazeumban K\u00e1rp\u00e1talja t\u00f6rt\u00e9nelmi m\u00faltj\u00e1nak leg\u00e9rt\u00e9kesebb relikvi\u00e1it mutatj\u00e1k be a k\u0151korszakt\u00f3l napjainkig. Lehoczky Tivadar (1830-1915) hagyat\u00e9ka k\u00e9pezi a mazeum anyag\u00e1nak alapj\u00e1t. \nA k\u00e9pt\u00e1rban megtal\u00e1lhatjuk Munk\u00e1csy Mih\u00e1ly A farizeus feje c\u00edm\u0171 45 x 37 centim\u00e9teres olajjal festett tanulm\u00e1ny\u00e1t. \nA tanulm\u00e1ny a vil\u00e1gh\u00edr\u0171 Krisztus-tril\u00f3gia Krisztus Pil\u00e1tus el\u0151tt c\u00edm\u0171 hatalmas, 417 x 636 centim\u00e9teres olajfestm\u00e9ny\u00e9hez k\u00e9sz\u00fclt, amely jelenleg a debreceni D\u00e9ry M\u00fazeumban tekinthet\u0151 meg. \nMegtekinthetj\u00fck R\u00e9v\u00e9sz Imre, Aba-Nov\u00e1k Vilmos, Medny\u00e1nszky L\u00e1szl\u00f3, Rudnay Gyula festm\u00e9nyeit is.\nK\u00fcl\u00f6n\u00f6sen nagy \u00e9rdekl\u0151d\u00e9st keltenek Erd\u00e9lyi B\u00e9la, a k\u00e1rp\u00e1taljai fest\u0151iskola megalap\u00edt\u00f3j\u00e1nak, a XX. sz\u00e1zad legnagyobb k\u00e1rp\u00e1taljai magyar fest\u0151j\u00e9nek m\u0171vei.\nKort\u00e1rsai k\u00f6z\u00fcl kiemelkednek Boksay J\u00f3zsef k\u00e9pei.\n","town":{"townId":48,"name_HU":"Ungv\u00e1r","name_LO":"\u0423\u0301\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434","seolink":"ungvar-uzhhorod","oldcounty":20,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}