exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Görögkatolikus püspöki palota

Єпископська Резиденція
Görögkatolikus püspöki palota
Єпископська Резиденція
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
görög katolikus
Cím:
Kapitul'na St, 9
Vármegye:
Ung
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.623091, 22.302039
Google térkép:

Története

1640 és 1646 között épült. X. Drugeth János Homonnáról Ungvárra hívta a jezsuitákat és ő építtette számukra az épületet, ami eredetileg jezsuita rendház volt. A jezsuita rendet XIV. Kelemen pápa feloszlatta 1773-ban. Ezután Bacsinszky András munkácsi görögkatolikus püspök kérelmezte Mária Teréziától, hogy a püspökséget Ungvárra költöztethesse, és e célból adta át számukra a jezsuiták korábbi templomát és kollégiumát. 1775-ben megtörtént az átadás, és az uralkodó utasítására Franz Anton Hillebrandt épitész átalakitásokat végzett az épületen. A Nagyboldogasszonynak szentelt kápolnát Bacsinszky András idején létesitették, és 1780-ban szentelték fel. 1846-ban nyerte el mai formáját, amikor új püspöki kápolna is létesült.

{"item":"sight","set":{"sightId":945,"townId":48,"active":2,"name_LO":"\u0404\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u043f\u0441\u044c\u043a\u0430 \u0420\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0456\u044f","address":"Kapitul'na St, 9","mapdata":"1|1010|1186","gps_lat":"48.6230910000","gps_long":"22.3020390000","religion":4,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"https:\/\/mgce.uz.ua\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-puspoki-palota-es-szekesegyhaz-Ungvar-523","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/ungvari-gorog-katolikus-szekesegyhaz-es-puspoki-palota","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0421\u0435\u0440\u0433\u0456\u0439 \u041a\u0440\u0438\u043d\u0438\u0446\u044f (Haidamac) \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ungvar_Residence.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ungvar Residence\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bb\/Ungvar_Residence.jpg\/256px-Ungvar_Residence.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ungvar_Residence.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0421\u0435\u0440\u0433\u0456\u0439 \u041a\u0440\u0438\u043d\u0438\u0446\u044f (Haidamac)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"G\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota","note":"","history":"1640 \u00e9s 1646 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. X. Drugeth J\u00e1nos Homonn\u00e1r\u00f3l Ungv\u00e1rra h\u00edvta a jezsuit\u00e1kat \u00e9s \u0151 \u00e9p\u00edttette sz\u00e1mukra az \u00e9p\u00fcletet, ami eredetileg jezsuita rendh\u00e1z volt. \nA jezsuita rendet XIV. Kelemen p\u00e1pa feloszlatta 1773-ban. Ezut\u00e1n Bacsinszky Andr\u00e1s munk\u00e1csi g\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6k k\u00e9relmezte M\u00e1ria Ter\u00e9zi\u00e1t\u00f3l, hogy a p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get Ungv\u00e1rra k\u00f6lt\u00f6ztethesse, \u00e9s e c\u00e9lb\u00f3l adta \u00e1t sz\u00e1mukra a jezsuit\u00e1k kor\u00e1bbi templom\u00e1t \u00e9s koll\u00e9gium\u00e1t. \n1775-ben megt\u00f6rt\u00e9nt az \u00e1tad\u00e1s, \u00e9s az uralkod\u00f3 utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra Franz Anton Hillebrandt \u00e9pit\u00e9sz \u00e1talakit\u00e1sokat v\u00e9gzett az \u00e9p\u00fcleten. \nA Nagyboldogasszonynak szentelt k\u00e1poln\u00e1t Bacsinszky Andr\u00e1s idej\u00e9n l\u00e9tesitett\u00e9k, \u00e9s 1780-ban szentelt\u00e9k fel. \n1846-ban nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t, amikor \u00faj p\u00fcsp\u00f6ki k\u00e1polna is l\u00e9tes\u00fclt. ","town":{"townId":48,"name_HU":"Ungv\u00e1r","name_LO":"\u0423\u0301\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434","seolink":"ungvar-uzhhorod","oldcounty":20,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}