exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

A vártemplom romjai

A vártemplom romjai
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
rom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Kapitul'na St, 33
Vármegye:
Ung
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.620951, 22.306956
Google térkép:

Története

Az ungvári vár erődített udvarán a palotától dél-keletre középkori alaprajzú templom romjai fekszenek. Az „Ung-újvári” plébánia első említése 1248-ra esik. Ez az elnevezés arra enged következtetni, hogy a tatárjáráskor megsérült vár és a környező települései újjáépültek. A ma látható vártemplom a XV. században épülhetett, vagy épült újjá gótikus stílusban. A hajóhoz a barokk időkben sekrestyét, mellékhajót, kriptát és nyugati tornyot építettek. Az 1728-as nagy várbeli tűzvész alkalmával a templom is erősen megsérült. A Magyar Országos Levéltárban megtalálható a templom bővítési, átalakítási alaprajza 1772-es évszámmal. A terveket egy Simmeth József nevű kőműves mester készítette. A templom felújítására nagy valószínűséggel a vár 1775-ös görög katolikus püspökségnek való adományozásához volt szükség. A terv megvalósítására – a feltárás alapján – nem került sor. A romos templomot lebontották és a törmeléket elterítették.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":949,"townId":48,"active":1,"name_LO":"","address":"Kapitul'na St, 33","mapdata":"1|1572|1578","gps_lat":"48.6209510000","gps_long":"22.3069560000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"122","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ungvari-vartemplom-romjai-Ungvar-490","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Vasyl Haborets \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Uzhhorod-castle-main-building-and-church-ruins.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Uzhhorod-castle-main-building-and-church-ruins\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d7\/Uzhhorod-castle-main-building-and-church-ruins.jpg\/512px-Uzhhorod-castle-main-building-and-church-ruins.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Uzhhorod-castle-main-building-and-church-ruins.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EVasyl Haborets\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"A v\u00e1rtemplom romjai","note":"","history":"Az ungv\u00e1ri v\u00e1r er\u0151d\u00edtett udvar\u00e1n a palot\u00e1t\u00f3l d\u00e9l-keletre k\u00f6z\u00e9pkori alaprajz\u00fa templom romjai fekszenek.\nAz \u201eUng-\u00fajv\u00e1ri\u201d pl\u00e9b\u00e1nia els\u0151 eml\u00edt\u00e9se 1248-ra esik. Ez az elnevez\u00e9s arra enged k\u00f6vetkeztetni, hogy a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor megs\u00e9r\u00fclt v\u00e1r \u00e9s a k\u00f6rnyez\u0151 telep\u00fcl\u00e9sei \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00fcltek.\nA ma l\u00e1that\u00f3 v\u00e1rtemplom a XV. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclhetett, vagy \u00e9p\u00fclt \u00fajj\u00e1 g\u00f3tikus st\u00edlusban.\nA haj\u00f3hoz a barokk id\u0151kben sekresty\u00e9t, mell\u00e9khaj\u00f3t, kript\u00e1t \u00e9s nyugati tornyot \u00e9p\u00edtettek.\nAz 1728-as nagy v\u00e1rbeli t\u0171zv\u00e9sz alkalm\u00e1val a templom is er\u0151sen megs\u00e9r\u00fclt. \nA Magyar Orsz\u00e1gos Lev\u00e9lt\u00e1rban megtal\u00e1lhat\u00f3 a templom b\u0151v\u00edt\u00e9si, \u00e1talak\u00edt\u00e1si alaprajza 1772-es \u00e9vsz\u00e1mmal. \nA terveket egy Simmeth J\u00f3zsef nev\u0171 k\u0151m\u0171ves mester k\u00e9sz\u00edtette. \nA templom fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1ra nagy val\u00f3sz\u00edn\u0171s\u00e9ggel a v\u00e1r 1775-\u00f6s g\u00f6r\u00f6g katolikus p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9gnek val\u00f3 adom\u00e1nyoz\u00e1s\u00e1hoz volt sz\u00fcks\u00e9g. \nA terv megval\u00f3s\u00edt\u00e1s\u00e1ra \u2013 a felt\u00e1r\u00e1s alapj\u00e1n \u2013 nem ker\u00fclt sor. A romos templomot lebontott\u00e1k \u00e9s a t\u00f6rmel\u00e9ket elter\u00edtett\u00e9k.","town":{"townId":48,"name_HU":"Ungv\u00e1r","name_LO":"\u0423\u0301\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434","seolink":"ungvar-uzhhorod","oldcounty":20,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}