exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Nyaláb-vár

Королівський замок
Nyaláb-vár
Királyháza, Королево (Korolevo)
Állapot:
Néhány falmaradvány
Belépés:
Ingyenes
Cím:
Vulytsya Chapayeva
Település:
Királyháza, Королево (Korolevo)
Vármegye:
Ugocsa
Ország:
Ukrajna
Tartomány:
Kárpátalja
Tájegység:
Ugocsai-sík
GPS koordináták:
48.158629, 23.132205
Google térkép:

Története

895
Honfoglalás
Több..
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több..
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1241-42
Tatárjárás
Több..
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1241-1242
A tatárjárás során csaknem teljesen elpusztult a vidék. IV. Béla oláhokat és ruszinokat kezdett telepíteni a környékre.
1264
IV. Orbán pápa egyik levelében említette, és intette Istvánt (IV. Béla és Maria Laszkarisz nikaiai hercegnő fia, 1270 és 1272 között V. István néven magyar király), hogy a várat adja vissza anyjának, mert az annak előtte is a királynék birtoka volt. István kedvelt vadászterülete volt Királyháza környéke, a települést övező őserdőkben gyakran vadászott embereivel bölényre, medvére és vaddisznóra. Elrendelte, hogy a dombok egyikén királyi házat (Domus regalist) építsenek, innen kapta a nevét a település is. Előtte rablófészek volt, a rablóvezérek közül Dacsó László és Fancsikay Mojzes neve ismert, akik fegyveres szolgáikkal büntetlenül garázdálkodtak a környéken.
1272-1290
IV. (Kun) László uralkodása. Ekkoriban az Ubulfiaké, majd a Tamásfiaké volt a vár.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több..
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1317-ig
Borsa Beke kezén volt, majd királyi vár lett. 1317 elején Borsa Beke testvére, Borsa Kopasz fellázadt Károly Róbert ellenében, és András halicsi fejedelmet, IV. Béla leszármazottját akarta a magyar trónra ültetni. A királyi seregektől Borsa 1317 kora nyarán vereséget szenvedett a debreceni csatában, ami után Adorján várába húzódott. Miután innen kiostromolták, a bevehetetlennek tartott Sólyomkő várba menekült. Itt a királyi seregek ostrom helyett két ellenvárat emeltek, és egyszerűen kihéheztették Borsa Kopaszt, aki végül feladta magát. Az egykori oligarcha végül kiszabadult, és Erdélyben bujkálva halt meg 1332 körül.
1342-1382
Nagy Lajos uralkodása. A várat a király a Havasalföldről áttelepült Balk és Drágfiaknak adományozta. A király Drágfi családbeli Miklóst 1367-ben Erdély vajdájává nevezte ki. Ekkor Királyházára és környékére még nagyobb mértékben folytatódott az oláh és ruszin lakosok betelepítése.
1403
A felkelés után Zsigmond király a várat elvette a Drágfiaktól. 1403. június l-jén IX. Bonifác pápa László nápolyi király trónigényének támogatására teljhatalmú megbízással hazánkba küldte Angelo Acciaiuoli bíborost követként. Nápolyi László Zárában partra szállt, ahol augusztus 5-én Kanizsai János Esztergom érseke egy alkalmi koronával Magyarország királyává koronázta. Zsigmond pártja azonnal érvénytelennek nyilvánította a zárai ceremóniát, mivel az egy „hamis és alkalmatlan" koronával történt. Zsigmond és hívei Pest mellett legyőzték Nápolyi László egyik hívét Makrai Benedeket, ostromzár alá vették Esztergom várát és nagy kísérettel Visegrádra érkeztek. Itt 1403. szeptember 8 án - a fellegvár kincstárában lévő Szent Koronával - ünnepélyes külsőségek között Zsigmond ismét királlyá koronáztatta magát. Az 1403. október 26-án megtartott székesfehérvári gyűlésen megkezdte a Nápolyi László hűségén maradt nemes urak birtokainak eladományozását.
1405
Zsigmond a várat Perényi Péter országbírónak adta. A vár végleg a Perényieké maradt, akik megerősítették és belsőleg is díszítették.
15. század második fele
A Báthoriak kezére jutott, majd ismét visszakerült Perényi János kezébe. Ilosvai Selymes Péter is lakója volt az irodalompártoló főúr, Perényi István jóvoltából. Itt készült el 1574-ben „Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história”, amelyet Perényi Istvánnak ajánlott. Járt a Nyalábvárban Balassi Bálint is.
1490-1516
II. Ulászló uralkodása. A király többször megfordult Nyalábvárában, szerette volna, ha halála után a várkápolnában temetik el az ottani kriptában (ezt a kápolnát a szovjet megszállók 1946-ban, mint „hadifontosságú célpontot” lerombolták, 1993-ban közadakozásból újjáépítették).
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több..
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több..
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több..
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1591-1606
Tizenöt éves háború
Több..
1591-1606
Az Oszmán Birodalom támadást intézett a Habsburg Birodalom ellen, a harc Magyarország területén zajlott. 1596-ban Mezőkeresztesnél a törökök legyőzték a Habsburgok és az Erdélyi Fejedelemség egyesített seregét, de a diadal nem volt elsöprő.
1664
A szentgotthárdi győzelem és a szégyenteljes vasvári béke
Több..
1664
A császári sereg a szentgotthárdi csatában jelentős győzelmet aratott a török felett. I. Lipót császár ennek ellenére Vasváron 20 évre szóló békét kötött a törökökkel olyan feltételek mellett, mintha a törökök győztek volna. Ez hatalmas felháborodást keltett Európában, és a magyar nemesség körében, akik az ország felszabadítását várták a győzelem után. A korábban Habsburg-hű katolikus főnemesek szervezkedni kezdtek a császár ellen, ez volt az úgynevezett Wesselényi-féle összeesküvés. 1668-ban XIV. Lajos francia király a spanyol-francia háború végeztével kihátrált az összeesküvés támogatása mögül, és a törökök támogatását sem szerezték meg.
1670
Lipót császár rendeletére a Nyalábvárba német katonaságot helyeztek el, mivel a Wesselényi-összeesküvésben több ugocsai család tagjai is részt vettek, és a császár attól tartott, hogy a felkelés újra fellángolhat, ezért szállta meg Ugocsa megye egyetlen erősnek tartott várát.
1670. június 14-e
Ugocsa vármegye gyűlését Tekeházán tartották, mivel a Nyalábvárban erre már nem volt lehetőség. Már ekkor híre kelt, hogy a császár le akarja romboltatni a várat, amit a Perényi család császárhoz hű tagjai, és a rendek is megütközéssel vettek tudomásul.
1671
A Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése
Több..
1671
A Habsburg-ellenes Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése után a fő szervezőket, Zrínyi Pétert, Nádasdy Ferencet és Frangepán Ferencet kivégezték. Wesselényi Ferenc még 1667-ben elhunyt. Az összeesküvés részét képező horvátországi felkelést 1670-ben a Habsburgok vérbe fojtották.
1672
A várat Lipót parancsára felrobbantották, miután a megye közössége hiába kérelmezte annak éppen hagyását.
{"item":"castle","set":{"castleId":102,"townId":0,"active":1,"name_LO":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043c\u043e\u043a","settlement_HU":"Kir\u00e1lyh\u00e1za","settlement_LO":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0435\u0432\u043e (Korolevo)","address":"Vulytsya Chapayeva","listorder":100,"gps_lat":"48.1586290000","gps_long":"23.1322050000","oldcounty":22,"country":3,"division":9,"cond":6,"entrance":2,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/1859-Kiralyhaza-Nyalabvar\/","homepage":"","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0439\u0434\u0443\u0436\u0430 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castle_in_Korolevo.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Castle in Korolevo\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/Castle_in_Korolevo.jpg\/512px-Castle_in_Korolevo.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castle_in_Korolevo.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0439\u0434\u0443\u0436\u0430\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nyal\u00e1b-v\u00e1r","georegion":"Ugocsai-s\u00edk","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@#5|@1241-1242|A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n csaknem teljesen elpusztult a vid\u00e9k. IV. B\u00e9la ol\u00e1hokat \u00e9s ruszinokat kezdett telep\u00edteni a k\u00f6rny\u00e9kre.@1264|IV. Orb\u00e1n p\u00e1pa egyik level\u00e9ben eml\u00edtette, \u00e9s intette Istv\u00e1nt (IV. B\u00e9la \u00e9s Maria Laszkarisz nikaiai hercegn\u0151 fia, 1270 \u00e9s 1272 k\u00f6z\u00f6tt V. Istv\u00e1n n\u00e9ven magyar kir\u00e1ly), hogy a v\u00e1rat adja vissza anyj\u00e1nak, mert az annak el\u0151tte is a kir\u00e1lyn\u00e9k birtoka volt. Istv\u00e1n kedvelt vad\u00e1szter\u00fclete volt Kir\u00e1lyh\u00e1za k\u00f6rny\u00e9ke, a telep\u00fcl\u00e9st \u00f6vez\u0151 \u0151serd\u0151kben gyakran vad\u00e1szott embereivel b\u00f6l\u00e9nyre, medv\u00e9re \u00e9s vaddiszn\u00f3ra. Elrendelte, hogy a dombok egyik\u00e9n kir\u00e1lyi h\u00e1zat (Domus regalist) \u00e9p\u00edtsenek, innen kapta a nev\u00e9t a telep\u00fcl\u00e9s is. El\u0151tte rabl\u00f3f\u00e9szek volt, a rabl\u00f3vez\u00e9rek k\u00f6z\u00fcl Dacs\u00f3 L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s Fancsikay Mojzes neve ismert, akik fegyveres szolg\u00e1ikkal b\u00fcntetlen\u00fcl gar\u00e1zd\u00e1lkodtak a k\u00f6rny\u00e9ken.@1272-1290|IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3 uralkod\u00e1sa. Ekkoriban az Ubulfiak\u00e9, majd a Tam\u00e1sfiak\u00e9 volt a v\u00e1r.@#6|@1317-ig|Borsa Beke kez\u00e9n volt, majd kir\u00e1lyi v\u00e1r lett. 1317 elej\u00e9n Borsa Beke testv\u00e9re, Borsa Kopasz fell\u00e1zadt K\u00e1roly R\u00f3bert ellen\u00e9ben, \u00e9s Andr\u00e1s halicsi fejedelmet, IV. B\u00e9la lesz\u00e1rmazottj\u00e1t akarta a magyar tr\u00f3nra \u00fcltetni. A kir\u00e1lyi seregekt\u0151l Borsa 1317 kora nyar\u00e1n veres\u00e9get szenvedett a debreceni csat\u00e1ban, ami ut\u00e1n Adorj\u00e1n v\u00e1r\u00e1ba h\u00faz\u00f3dott. Miut\u00e1n innen kiostromolt\u00e1k, a bevehetetlennek tartott S\u00f3lyomk\u0151 v\u00e1rba menek\u00fclt. Itt a kir\u00e1lyi seregek ostrom helyett k\u00e9t ellenv\u00e1rat emeltek, \u00e9s egyszer\u0171en kih\u00e9heztett\u00e9k Borsa Kopaszt, aki v\u00e9g\u00fcl feladta mag\u00e1t. Az egykori oligarcha v\u00e9g\u00fcl kiszabadult, \u00e9s Erd\u00e9lyben bujk\u00e1lva halt meg 1332 k\u00f6r\u00fcl.@1342-1382|Nagy Lajos uralkod\u00e1sa. A v\u00e1rat a kir\u00e1ly a Havasalf\u00f6ldr\u0151l \u00e1ttelep\u00fclt Balk \u00e9s Dr\u00e1gfiaknak adom\u00e1nyozta. A kir\u00e1ly Dr\u00e1gfi csal\u00e1dbeli Mikl\u00f3st 1367-ben Erd\u00e9ly vajd\u00e1j\u00e1v\u00e1 nevezte ki. Ekkor Kir\u00e1lyh\u00e1z\u00e1ra \u00e9s k\u00f6rny\u00e9k\u00e9re m\u00e9g nagyobb m\u00e9rt\u00e9kben folytat\u00f3dott az ol\u00e1h \u00e9s ruszin lakosok betelep\u00edt\u00e9se.@1403|A felkel\u00e9s ut\u00e1n Zsigmond kir\u00e1ly a v\u00e1rat elvette a Dr\u00e1gfiakt\u00f3l. 1403. j\u00fanius l-j\u00e9n IX. Bonif\u00e1c p\u00e1pa L\u00e1szl\u00f3 n\u00e1polyi kir\u00e1ly tr\u00f3nig\u00e9ny\u00e9nek t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1ra teljhatalm\u00fa megb\u00edz\u00e1ssal haz\u00e1nkba k\u00fcldte Angelo Acciaiuoli b\u00edborost k\u00f6vetk\u00e9nt. N\u00e1polyi L\u00e1szl\u00f3 Z\u00e1r\u00e1ban partra sz\u00e1llt, ahol augusztus 5-\u00e9n Kanizsai J\u00e1nos Esztergom \u00e9rseke egy alkalmi koron\u00e1val Magyarorsz\u00e1g kir\u00e1ly\u00e1v\u00e1 koron\u00e1zta. Zsigmond p\u00e1rtja azonnal \u00e9rv\u00e9nytelennek nyilv\u00e1n\u00edtotta a z\u00e1rai cerem\u00f3ni\u00e1t, mivel az egy \u201ehamis \u00e9s alkalmatlan\u0022 koron\u00e1val t\u00f6rt\u00e9nt. Zsigmond \u00e9s h\u00edvei Pest mellett legy\u0151zt\u00e9k N\u00e1polyi L\u00e1szl\u00f3 egyik h\u00edv\u00e9t Makrai Benedeket, ostromz\u00e1r al\u00e1 vett\u00e9k Esztergom v\u00e1r\u00e1t \u00e9s nagy k\u00eds\u00e9rettel Visegr\u00e1dra \u00e9rkeztek. Itt 1403. szeptember 8 \u00e1n - a fellegv\u00e1r kincst\u00e1r\u00e1ban l\u00e9v\u0151 Szent Koron\u00e1val - \u00fcnnep\u00e9lyes k\u00fcls\u0151s\u00e9gek k\u00f6z\u00f6tt Zsigmond ism\u00e9t kir\u00e1lly\u00e1 koron\u00e1ztatta mag\u00e1t. Az 1403. okt\u00f3ber 26-\u00e1n megtartott sz\u00e9kesfeh\u00e9rv\u00e1ri gy\u0171l\u00e9sen megkezdte a N\u00e1polyi L\u00e1szl\u00f3 h\u0171s\u00e9g\u00e9n maradt nemes urak birtokainak eladom\u00e1nyoz\u00e1s\u00e1t.@1405|Zsigmond a v\u00e1rat Per\u00e9nyi P\u00e9ter orsz\u00e1gb\u00edr\u00f3nak adta. A v\u00e1r v\u00e9gleg a Per\u00e9nyiek\u00e9 maradt, akik meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s bels\u0151leg is d\u00edsz\u00edtett\u00e9k.@15. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fele|A B\u00e1thoriak kez\u00e9re jutott, majd ism\u00e9t visszaker\u00fclt Per\u00e9nyi J\u00e1nos kez\u00e9be. Ilosvai Selymes P\u00e9ter is lak\u00f3ja volt az irodalomp\u00e1rtol\u00f3 f\u0151\u00far, Per\u00e9nyi Istv\u00e1n j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l. Itt k\u00e9sz\u00fclt el 1574-ben \u201eAz hires neves Tholdi Mikl\u00f3snak jeles cselekedeteir\u0151l \u00e9s bajnokoskod\u00e1s\u00e1r\u00f3l val\u00f3 hist\u00f3ria\u201d, amelyet Per\u00e9nyi Istv\u00e1nnak aj\u00e1nlott. J\u00e1rt a Nyal\u00e1bv\u00e1rban Balassi B\u00e1lint is.@1490-1516|II. Ul\u00e1szl\u00f3 uralkod\u00e1sa. A kir\u00e1ly t\u00f6bbsz\u00f6r megfordult Nyal\u00e1bv\u00e1r\u00e1ban, szerette volna, ha hal\u00e1la ut\u00e1n a v\u00e1rk\u00e1poln\u00e1ban temetik el az ottani kript\u00e1ban (ezt a k\u00e1poln\u00e1t a szovjet megsz\u00e1ll\u00f3k 1946-ban, mint \u201ehadifontoss\u00e1g\u00fa c\u00e9lpontot\u201d lerombolt\u00e1k, 1993-ban k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k).@#8|@#9|@#10|@#12|@#19|@1670|Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r rendelet\u00e9re a Nyal\u00e1bv\u00e1rba n\u00e9met katonas\u00e1got helyeztek el, mivel a Wessel\u00e9nyi-\u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9sben t\u00f6bb ugocsai csal\u00e1d tagjai is r\u00e9szt vettek, \u00e9s a cs\u00e1sz\u00e1r att\u00f3l tartott, hogy a felkel\u00e9s \u00fajra fell\u00e1ngolhat, ez\u00e9rt sz\u00e1llta meg Ugocsa megye egyetlen er\u0151snek tartott v\u00e1r\u00e1t.@1670. j\u00fanius 14-e|Ugocsa v\u00e1rmegye gy\u0171l\u00e9s\u00e9t Tekeh\u00e1z\u00e1n tartott\u00e1k, mivel a Nyal\u00e1bv\u00e1rban erre m\u00e1r nem volt lehet\u0151s\u00e9g. M\u00e1r ekkor h\u00edre kelt, hogy a cs\u00e1sz\u00e1r le akarja romboltatni a v\u00e1rat, amit a Per\u00e9nyi csal\u00e1d cs\u00e1sz\u00e1rhoz h\u0171 tagjai, \u00e9s a rendek is meg\u00fctk\u00f6z\u00e9ssel vettek tudom\u00e1sul.@#20|@1672|A v\u00e1rat Lip\u00f3t parancs\u00e1ra felrobbantott\u00e1k, miut\u00e1n a megye k\u00f6z\u00f6ss\u00e9ge hi\u00e1ba k\u00e9relmezte annak \u00e9ppen hagy\u00e1s\u00e1t.&sulinet.hu|https:\/\/www.sulinet.hu\/oroksegtar\/data\/telepulesek_ertekei\/visegrad\/visegrad_ezer_eve_almanach\/pages\/visegrad_32_04.htm"},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[{"id":"101","settlement_HU":"Szuhabaranka","settlement_LO":"\u0411\u0440\u043e\u043d\u044c\u043a\u0430","gps_lat":"48.4105640000","gps_long":"23.2875710000","cond":"7","picture":"\u003Ca title=\u0022Stylenotes \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022\u0411\u0440\u043e\u043d\u0435\u0446\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043c\u043e\u043a (\u0440\u0435\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0456\u044f)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/59\/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"","name":"Baranka v\u00e1ra","seolink":"baranka-vara"},{"id":"102","settlement_HU":"Kir\u00e1lyh\u00e1za","settlement_LO":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0435\u0432\u043e (Korolevo)","gps_lat":"48.1586290000","gps_long":"23.1322050000","cond":"6","picture":"\u003Ca title=\u0022\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0439\u0434\u0443\u0436\u0430 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castle_in_Korolevo.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Castle in Korolevo\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/Castle_in_Korolevo.jpg\/512px-Castle_in_Korolevo.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castle_in_Korolevo.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0439\u0434\u0443\u0436\u0430\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nyal\u00e1b-v\u00e1r","seolink":"nyalab-var"},{"id":"103","settlement_HU":"Nagysz\u0151l\u0151s","settlement_LO":"\u0412\u0438\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0456\u0432 (Vynohradiv)","gps_lat":"48.1408420000","gps_long":"23.0501510000","cond":"5","picture":"\u003Ca title=\u0022Ujlak at Hungarian Wikipedia \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kankovar2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kankovar2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/e\/ee\/Kankovar2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kankovar2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EUjlak at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ugocsa; Sz\u0151l\u0151sv\u00e1r; Kank\u00f3v\u00e1r","seolink":"ugocsa-vara"},{"id":"104","settlement_HU":"Szerednye","settlement_LO":"\u0421\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0454","gps_lat":"48.5389960000","gps_long":"22.4974940000","cond":"6","picture":"\u003Ca title=\u0022Wereskowa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94,_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u0421\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0454, \u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94%2C_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\/512px-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94%2C_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94,_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWereskowa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szerednye v\u00e1ra","seolink":"szerednye-vara"},{"id":"105","settlement_HU":"Nevicke","settlement_LO":"\u041d\u0435\u0432\u0438\u0446\u044c\u043a\u0435 (Nevytske)","gps_lat":"48.6811070000","gps_long":"22.4090720000","cond":"4","picture":"\u003Ca title=\u0022Moahim \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u0417\u0430\u0445\u0456\u0434 \u043d\u0430 \u041d\u0435\u0432\u0438\u0446\u044c\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0430\u043c\u043a\u0443\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/73\/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\/512px-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMoahim\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nevicke v\u00e1ra","seolink":"nevicke-vara"},{"id":"106","settlement_HU":"Kov\u00e1sz\u00f3","settlement_LO":"\u041a\u0432\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e (Kovasovo)","gps_lat":"48.1872880000","gps_long":"22.7757160000","cond":"6","picture":"\u003Ca title=\u0022karpatalja turizmus \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Chateau_de_Kovaszo.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Chateau de Kovaszo\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/b\/b8\/Chateau_de_Kovaszo.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Chateau_de_Kovaszo.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ekarpatalja turizmus\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"Kov\u00e1sz\u00f3 v\u00e1ra","seolink":"kovaszo-vara"},{"id":"107","settlement_HU":"Dolha","settlement_LO":"\u0414\u043e\u0432\u0433\u0435 (Dovhe)","gps_lat":"48.3669110000","gps_long":"23.2824740000","cond":"2","picture":"\u003Ca title=\u0022No machine-readable author provided. Vadaro assumed (based on copyright claims). \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dolha-Dovhe01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dolha-Dovhe01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/57\/Dolha-Dovhe01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dolha-Dovhe01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENo machine-readable author provided. Vadaro assumed (based on copyright claims).\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Dolhai v\u00e1rkast\u00e9ly","seolink":"dolhai-varkastely"},{"id":"108","settlement_HU":"Beregszentmikl\u00f3s","settlement_LO":"\u0427\u0438\u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043e\u0432\u043e","gps_lat":"48.4847610000","gps_long":"22.8311150000","cond":"2","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0421\u0435\u0440\u0433\u0456\u0439 \u0412\u0435\u043d\u0446\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u0417\u0430\u043c\u043e\u043a \u0443 \u0427\u0438\u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043e\u0432\u043e \u0427\u0438\u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043e\u0432\u043e\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e4\/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\/512px-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0421\u0435\u0440\u0433\u0456\u0439 \u0412\u0435\u043d\u0446\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szentmikl\u00f3si v\u00e1rkast\u00e9ly","seolink":"szentmiklosi-varkastely"},{"id":"109","settlement_HU":"Ungv\u00e1r","settlement_LO":"\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 (Uzhhorod)","gps_lat":"48.6215650000","gps_long":"22.3066380000","cond":"1","picture":"\u003Ca title=\u0022http:\/\/ungvar.vox.com.ua\/cards\/var5.jpg \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Uzhhorod_castle.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Uzhhorod castle\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/0\/06\/Uzhhorod_castle.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Uzhhorod_castle.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehttp:\/\/ungvar.vox.com.ua\/cards\/var5.jpg\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Ungv\u00e1r v\u00e1ra","seolink":"ungvari-var"},{"id":"110","settlement_HU":"Munk\u00e1cs","settlement_LO":"\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e (Mukachevo)","gps_lat":"48.4313880000","gps_long":"22.6874970000","cond":"1","picture":"\u003Ca title=\u0022Ji\u0159\u00ed Bernard \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muka%C4%8Devo_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Muka\u010devo - panoramio (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c6\/Muka%C4%8Devo_-_panoramio_%281%29.jpg\/512px-Muka%C4%8Devo_-_panoramio_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muka%C4%8Devo_-_panoramio_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJi\u0159\u00ed Bernard\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Munk\u00e1cs v\u00e1ra","seolink":"munkacs-vara"},{"id":"111","settlement_HU":"Huszt","settlement_LO":"\u0425\u0443\u0441\u0442 (Khust)","gps_lat":"48.1681420000","gps_long":"23.3015060000","cond":"5","picture":"\u003Ca title=\u0022V1snyk \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Khust_castle_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Khust castle 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8d\/Khust_castle_3.jpg\/512px-Khust_castle_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Khust_castle_3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EV1snyk\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Huszt v\u00e1ra","seolink":"huszt-vara"}],"gallery":false,"album":false}