exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Jézus Mennybemenetele templom

Римо-Католицький собор Вознесіння
Jézus Mennybemenetele templom
Римо-Католицький собор Вознесіння
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Vulytsya Myru
Vármegye:
Ugocsa
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.140444, 23.033911
Google térkép:

Története

1272-ben épült. A 14. században gótikus stílusban átépítették. A 16. században a reformátusok vették birtokba, akik a ferences szerzeteseket is elűzték a városból. Perényi Ferenc, a város földesura, belekeveredett a Wesselényi-féle összeesküvésbe. A kivégzéstől katolikus édesanyja közbenjárásával menekült meg, de 200.000 forintot kellett a kincstárba befizetnie, valamint katolikus hitre kellett térnie és fel kellett építenie egy ferences rendi zárdát egy templommal együtt. Ezután a ferenceseket 1668-ban a Perényiek hívták vissza. A 18. században a templom belsejét jelentős mértékben átépítették. Miután a katolikusok a 19. században visszaszerezték a templomot, már fedél nélkül volt és Hám János szatmári püspök állíttatta helyre. A szovjetek 1959-ben bezáratták, az épületet pedig vállalati raktárként használták. A katolikus hívek ez idő alatt csak a temetőkápolnában tarthatták meg szertartásaikat. Végül 1989-ben Magyarországról érkezett ferences szerzetesek újraindították a plébániai életet. A lelkes hívek munkája nyomán megújult a templomot végül 1991-ben Paskai László bíboros prímás, esztergomi érsek szentelte fel újból.

{"item":"sight","set":{"sightId":1034,"townId":51,"active":1,"name_LO":"\u0420\u0438\u043c\u043e-\u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0440 \u0412\u043e\u0437\u043d\u0435\u0441\u0456\u043d\u043d\u044f","address":"Vulytsya Myru","mapdata":"1|1365|443","gps_lat":"48.1404440000","gps_long":"23.0339110000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jezus-Mennybemenetele-romai-katolikus-plebaniatemplom-Nagyszolos-3239","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/nagyszolosi-romai-katolikus-templom","picture":"\u003Ca title=\u0022Thaler Tamas \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:NagyszolosFotoThalerTamas00011.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022NagyszolosFotoThalerTamas00011\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/99\/NagyszolosFotoThalerTamas00011.jpg\/256px-NagyszolosFotoThalerTamas00011.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:NagyszolosFotoThalerTamas00011.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EThaler Tamas\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"J\u00e9zus Mennybemenetele templom","note":"","history":"1272-ben \u00e9p\u00fclt. A 14. sz\u00e1zadban g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. A 16. sz\u00e1zadban a reform\u00e1tusok vett\u00e9k birtokba, akik a ferences szerzeteseket is el\u0171zt\u00e9k a v\u00e1rosb\u00f3l. Per\u00e9nyi Ferenc, a v\u00e1ros f\u00f6ldesura, belekeveredett a Wessel\u00e9nyi-f\u00e9le \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9sbe. A kiv\u00e9gz\u00e9st\u0151l katolikus \u00e9desanyja k\u00f6zbenj\u00e1r\u00e1s\u00e1val menek\u00fclt meg, de 200.000 forintot kellett a kincst\u00e1rba befizetnie, valamint katolikus hitre kellett t\u00e9rnie \u00e9s fel kellett \u00e9p\u00edtenie egy ferences rendi z\u00e1rd\u00e1t egy templommal egy\u00fctt. Ezut\u00e1n a ferenceseket 1668-ban a Per\u00e9nyiek h\u00edvt\u00e1k vissza.\nA 18. sz\u00e1zadban a templom belsej\u00e9t jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. Miut\u00e1n a katolikusok a 19. sz\u00e1zadban visszaszerezt\u00e9k a templomot, m\u00e1r fed\u00e9l n\u00e9lk\u00fcl volt \u00e9s H\u00e1m J\u00e1nos szatm\u00e1ri p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ll\u00edttatta helyre. \nA szovjetek 1959-ben bez\u00e1ratt\u00e1k, az \u00e9p\u00fcletet pedig v\u00e1llalati rakt\u00e1rk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k. A katolikus h\u00edvek ez id\u0151 alatt csak a temet\u0151k\u00e1poln\u00e1ban tarthatt\u00e1k meg szertart\u00e1saikat. V\u00e9g\u00fcl 1989-ben Magyarorsz\u00e1gr\u00f3l \u00e9rkezett ferences szerzetesek \u00fajraind\u00edtott\u00e1k a pl\u00e9b\u00e1niai \u00e9letet. A lelkes h\u00edvek munk\u00e1ja nyom\u00e1n meg\u00fajult a templomot v\u00e9g\u00fcl 1991-ben Paskai L\u00e1szl\u00f3 b\u00edboros pr\u00edm\u00e1s, esztergomi \u00e9rsek szentelte fel \u00fajb\u00f3l.\n","town":{"townId":51,"name_HU":"Nagysz\u0151l\u0151s","name_LO":"\u0412\u0438\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0456\u0432","seolink":"nagyszolos-vynohradiv","oldcounty":22,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}