exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Református templom

Református templom
Church in Khust (5680)
© Raimond Spekking
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Település:
Cím:
Karpatskoyi Sichi St, 17
Vármegye:
Máramaros
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.173639, 23.29371
Google térkép:

Története

A 14. század végén építették, és Szent Erzsébet tiszteletére szenteltek fel. 1524-ben a reformatusok vették birtokba, akik létrehozták Magyarország egyik legrégebbi református egyházközösségét Huszti Lovász Tamás református lelkésznek köszönhetőleg. 1638-ban Bethlen István, 1644-ben I. Rákóczi György, 1661-ben Kemény Jánosné Lónyai Anna, 1670-ben Apafi Mihály erdélyi fejedelem renováltatta, bővíttette a templomot. Eredetileg vastag erős bástyafal vette körül, melyen két 16. századi kapu nyílt. A templom négyzet alakú harangtornya a 15. században épült. Eredetileg belső falait freskók díszítették, melyeket a reformátusok lemeszeltek. Sztehlo Ottó műtörténésznek azonban 1888-ban sikerült lerajzolni a restaurálás során a freskók egy részét.

{"item":"sight","set":{"sightId":1047,"townId":52,"active":2,"name_LO":"","address":"Karpatskoyi Sichi St, 17","mapdata":"1|622|740","gps_lat":"48.1736390000","gps_long":"23.2937100000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Huszt-80","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/huszti-reformatus-templom","picture":"\u003Ca title=\u0022\u00a9 Raimond Spekking\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Church_in_Khust_(5680).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Church in Khust (5680)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/98\/Church_in_Khust_%285680%29.jpg\/256px-Church_in_Khust_%285680%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u00a9 Raimond Spekking","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00edtett\u00e9k, \u00e9s Szent Erzs\u00e9bet tisztelet\u00e9re szenteltek fel. 1524-ben a reformatusok vett\u00e9k birtokba, akik l\u00e9trehozt\u00e1k Magyarorsz\u00e1g egyik legr\u00e9gebbi reform\u00e1tus egyh\u00e1zk\u00f6z\u00f6ss\u00e9g\u00e9t Huszti Lov\u00e1sz Tam\u00e1s reform\u00e1tus lelk\u00e9sznek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg. 1638-ban Bethlen Istv\u00e1n, 1644-ben I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy, 1661-ben Kem\u00e9ny J\u00e1nosn\u00e9 L\u00f3nyai Anna, 1670-ben Apafi Mih\u00e1ly erd\u00e9lyi fejedelem renov\u00e1ltatta, b\u0151v\u00edttette a templomot. Eredetileg vastag er\u0151s b\u00e1styafal vette k\u00f6r\u00fcl, melyen k\u00e9t 16. sz\u00e1zadi kapu ny\u00edlt. A templom n\u00e9gyzet alak\u00fa harangtornya a 15. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt.\nEredetileg bels\u0151 falait fresk\u00f3k d\u00edsz\u00edtett\u00e9k, melyeket a reform\u00e1tusok lemeszeltek. Sztehlo Ott\u00f3 m\u0171t\u00f6rt\u00e9n\u00e9sznek azonban 1888-ban siker\u00fclt lerajzolni a restaur\u00e1l\u00e1s sor\u00e1n a fresk\u00f3k egy r\u00e9sz\u00e9t.\n","town":{"townId":52,"name_HU":"Huszt","name_LO":"\u0425\u0443\u0441\u0442","seolink":"huszt-khust","oldcounty":23,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}