exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Egykori Vármegyeháza, Egészségügyi Szakközépiskola

Берегівський Медичний Коледж
Egykori Vármegyeháza, Egészségügyi Szakközépiskola
Берегівський Медичний Коледж
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
felsőoktatás
Cím:
Munkácsy Mihály u. 3.
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.206983, 22.645513
Google térkép:

Története

1723-ban a magyar országgyűlés elfogadta a 73. törvénycikket, melynek értelmében minden vármegyében megyeházat kellett építeni. 1731-ben Schönborn Frigyes Károly telket adományozott megyeháza építésére. Az első földszintes épület 1731-ben épült meg. 1771-ben lebontották és egy nagyobb épületet emeltek a helyére, de 1776-ban tűzvészben teljesen elpusztult. 1779-ben gróf Schönborn Ervin Jenő négy jobbánytelket engedett át új megyeháza építésére, ahol nemsokára felépült a kétszintes épület. 1880. március 18-án éjjel Guthy Mór megyei írnok lakásán egy petróleum lámpa feldőlése következtében keletkezett tűzvészben 44 ház pusztult el, köztük a megyeháza is. Az új megyeháza 1890-ben Ybl Miklós tervei alapján készült el. A megyeháza dísztermében tartotta előadásait Lehoczky Tivadar neves kárpátaljai történész, régész, néprajzkutató, itt mutatta be a közönségnek legnevezetesebb művét - Bereg vármegye három kötetes monográfiáját. 1995-ben a megyeháza falán emléktáblát avattak Lehoczky Tivadar tiszteletére.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":1012,"townId":50,"active":1,"name_LO":"\u0411\u0435\u0440\u0435\u0433\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u041c\u0435\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438\u0439 \u041a\u043e\u043b\u0435\u0434\u0436","address":"Munk\u00e1csy Mih\u00e1ly u. 3.","mapdata":"1|1109|905","gps_lat":"48.2069830000","gps_long":"22.6455130000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"75","homepage":"http:\/\/www.bmk.uz.ua\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/beregszaszi-egeszsegugyi-koledzs-megyehaza-egykori-epulete","picture":"\u003Ca title=\u0022Wereskowa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5,_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u0411\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435, \u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u0430, 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ee\/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%2C_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C_3.jpg\/512px-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%2C_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5,_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,_3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWereskowa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori V\u00e1rmegyeh\u00e1za, Eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi Szakk\u00f6z\u00e9piskola","note":"","history":"1723-ban a magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s elfogadta a 73. t\u00f6rv\u00e9nycikket, melynek \u00e9rtelm\u00e9ben minden v\u00e1rmegy\u00e9ben megyeh\u00e1zat kellett \u00e9p\u00edteni. 1731-ben Sch\u00f6nborn Frigyes K\u00e1roly telket adom\u00e1nyozott megyeh\u00e1za \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re. Az els\u0151 f\u00f6ldszintes \u00e9p\u00fclet 1731-ben \u00e9p\u00fclt meg. 1771-ben lebontott\u00e1k \u00e9s egy nagyobb \u00e9p\u00fcletet emeltek a hely\u00e9re, de 1776-ban t\u0171zv\u00e9szben teljesen elpusztult. 1779-ben gr\u00f3f Sch\u00f6nborn Ervin Jen\u0151 n\u00e9gy jobb\u00e1nytelket engedett \u00e1t \u00faj megyeh\u00e1za \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re, ahol nemsok\u00e1ra fel\u00e9p\u00fclt a k\u00e9tszintes \u00e9p\u00fclet. \n1880. m\u00e1rcius 18-\u00e1n \u00e9jjel Guthy M\u00f3r megyei \u00edrnok lak\u00e1s\u00e1n egy petr\u00f3leum l\u00e1mpa feld\u0151l\u00e9se k\u00f6vetkezt\u00e9ben keletkezett t\u0171zv\u00e9szben 44 h\u00e1z pusztult el, k\u00f6zt\u00fck a megyeh\u00e1za is. Az \u00faj megyeh\u00e1za 1890-ben Ybl Mikl\u00f3s tervei alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt el. \nA megyeh\u00e1za d\u00edszterm\u00e9ben tartotta el\u0151ad\u00e1sait Lehoczky Tivadar neves k\u00e1rp\u00e1taljai t\u00f6rt\u00e9n\u00e9sz, r\u00e9g\u00e9sz, n\u00e9prajzkutat\u00f3, itt mutatta be a k\u00f6z\u00f6ns\u00e9gnek legnevezetesebb m\u0171v\u00e9t - Bereg v\u00e1rmegye h\u00e1rom k\u00f6tetes monogr\u00e1fi\u00e1j\u00e1t. 1995-ben a megyeh\u00e1za fal\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t avattak Lehoczky Tivadar tisztelet\u00e9re.\n","town":{"townId":50,"name_HU":"Beregsz\u00e1sz","name_LO":"\u0411\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435","seolink":"beregszasz-berehove","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}