exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Egykori internátus, Bethlen Gábor Magyar Gimnázium

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egykori internátus, Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Szőlőhegy u. 25
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.202894, 22.655307
Google térkép:

Története

A gimnázium épülete 1902-ben épült fel a Vérke partján. Ezzel azonban a falvakról, más városokból bejáró diákok gondjai nem szűntek meg. Szükség volt egy internátusra, amely otthont adott volna a bejáró diákoknak. 1936-ban építették közadakozásból a gimnázium vidéki tanulóinak elszállásolására az internátust. 1945-ben a szovjet megszállással megszüntették a magyar gimnáziumot és az internátust. A magyar gimnáziumból ukrán gimnáziumot csináltak (a városnak elenyésző ukrán lakosa volt), az interbátus épülete fogyatékos szellemi képességű tanulók internátusává vált. Az 1991-ben az újra megnyílt magyar gimnázium költözhetett az internátus egykori épületébe 1993-ban, mivel a gimnáziumot az ukránok megtartották maguknak. 1995-ben leplezték le az iskola udvarán Bethlen Gábor mellszobrát.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":1020,"townId":50,"active":1,"name_LO":"Beregsz\u00e1szi Bethlen G\u00e1bor Magyar Gimn\u00e1zium","address":"Sz\u0151l\u0151hegy u. 25","mapdata":"1|2235|1625","gps_lat":"48.2028940000","gps_long":"22.6553070000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.bermagim.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnazium","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori intern\u00e1tus, Bethlen G\u00e1bor Magyar Gimn\u00e1zium","note":"","history":"A gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete 1902-ben \u00e9p\u00fclt fel a V\u00e9rke partj\u00e1n. Ezzel azonban a falvakr\u00f3l, m\u00e1s v\u00e1rosokb\u00f3l bej\u00e1r\u00f3 di\u00e1kok gondjai nem sz\u0171ntek meg. Sz\u00fcks\u00e9g volt egy intern\u00e1tusra, amely otthont adott volna a bej\u00e1r\u00f3 di\u00e1koknak.\n1936-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l a gimn\u00e1zium vid\u00e9ki tanul\u00f3inak elsz\u00e1ll\u00e1sol\u00e1s\u00e1ra az intern\u00e1tust. 1945-ben a szovjet megsz\u00e1ll\u00e1ssal megsz\u00fcntett\u00e9k a magyar gimn\u00e1ziumot \u00e9s az intern\u00e1tust. A magyar gimn\u00e1ziumb\u00f3l ukr\u00e1n gimn\u00e1ziumot csin\u00e1ltak (a v\u00e1rosnak eleny\u00e9sz\u0151 ukr\u00e1n lakosa volt), az interb\u00e1tus \u00e9p\u00fclete fogyat\u00e9kos szellemi k\u00e9pess\u00e9g\u0171 tanul\u00f3k intern\u00e1tus\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. Az 1991-ben az \u00fajra megny\u00edlt magyar gimn\u00e1zium k\u00f6lt\u00f6zhetett az intern\u00e1tus egykori \u00e9p\u00fclet\u00e9be 1993-ban, mivel a gimn\u00e1ziumot az ukr\u00e1nok megtartott\u00e1k maguknak. \n1995-ben leplezt\u00e9k le az iskola udvar\u00e1n Bethlen G\u00e1bor mellszobr\u00e1t. ","town":{"townId":50,"name_HU":"Beregsz\u00e1sz","name_LO":"\u0411\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435","seolink":"beregszasz-berehove","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}