exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Diák-templom, Xavéri Szent Ferenc ferences templom

Diák-templom, Xavéri Szent Ferenc ferences templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Námestie baníkov, 048 01 Rožňava
Vármegye:
Gömör-Kishont
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.662348, 20.533249
Google térkép:

Története

Két nagy hársfa szobor a bejárati oldalán Mózest és Dávid királyt ábrázolja. A főhajó alatt alagsor található, az egykori városháza pincéje, amiből kriptát alakítottak ki. 1658-1682 között Lippay György érsek építtette a jezsuiták számára barokk stílusban. A protestáns rozsnyóiak nem szívesen építették, rossz minőségű, olcsó alapanyagokat használtak hozzá, így egyszer le is omlott a boltív. 1682-ben a jezsuitákat kiűzték, ami leállította a munkálatokat. 1778-tól a premontreiek kapták meg, akik gimnáziumot is alapítottak Rozsnyón, innen a templom neve. Ma ferencesek használják.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":342,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|445|797","gps_lat":"48.6623480000","gps_long":"20.5332490000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Xaveri-Szent-Ferenc--Diak---templom-Rozsnyo-2194","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Di\u00e1k-templom, Xav\u00e9ri Szent Ferenc ferences templom ","note":"","history":"K\u00e9t nagy h\u00e1rsfa szobor a bej\u00e1rati oldal\u00e1n M\u00f3zest \u00e9s D\u00e1vid kir\u00e1lyt \u00e1br\u00e1zolja. A f\u0151haj\u00f3 alatt alagsor tal\u00e1lhat\u00f3, az egykori v\u00e1rosh\u00e1za pinc\u00e9je, amib\u0151l kript\u00e1t alak\u00edtottak ki. 1658-1682 k\u00f6z\u00f6tt Lippay Gy\u00f6rgy \u00e9rsek \u00e9p\u00edttette a jezsuit\u00e1k sz\u00e1m\u00e1ra barokk st\u00edlusban. A protest\u00e1ns rozsny\u00f3iak nem sz\u00edvesen \u00e9p\u00edtett\u00e9k, rossz min\u0151s\u00e9g\u0171, olcs\u00f3 alapanyagokat haszn\u00e1ltak hozz\u00e1, \u00edgy egyszer le is omlott a bolt\u00edv. 1682-ben a jezsuit\u00e1kat ki\u0171zt\u00e9k, ami le\u00e1ll\u00edtotta a munk\u00e1latokat. 1778-t\u00f3l a premontreiek kapt\u00e1k meg, akik gimn\u00e1ziumot is alap\u00edtottak Rozsny\u00f3n, innen a templom neve. Ma ferencesek haszn\u00e1lj\u00e1k.","town":{"townId":18,"name_HU":"Rozsny\u00f3","name_LO":"Ro\u017e\u0148ava","seolink":"rozsnyo-roznava","oldcounty":7,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}