exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Nagyboldogasszony-templom

Kostol nanebovzatia Panny Márie (Mariánsky vŕšok)
Nagyboldogasszony-templom
Kostol nanebovzatia Panny Márie (Mariánsky vŕšok)
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Mariánska 571, 971 01 Prievidza
Vármegye:
Nyitra
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.771349, 18.635289
Google térkép:

Története

1260 körül román stílusban épült, a várerődítés része volt.

A 14. században a karmeliták vették át, zárdát építettek mellette, ami 1565-ig működött. A karmeliták oktatással foglalkoztak.

1430-ban a karmeliták megnyerték a búcsújárás jogát. A templomot 1682-ben és 1805-ben is átalakították. Déli oldalán található a gótikus Nepomuki Szent János kápolna.

Főoltára a 18. század elejéről származik barokk stílusú. A gótikus Szűz Mária szobor a 15. század második feléből származik. A mellékoltárok 17. század végi - 18. század eleji barokk oltárok.

{"item":"sight","set":{"sightId":709,"townId":35,"active":1,"name_LO":"Kostol nanebovzatia Panny M\u00e1rie (Mari\u00e1nsky v\u0155\u0161ok)","address":"Mari\u00e1nska 571, 971 01 Prievidza","mapdata":"1|1210|396","gps_lat":"48.7713490000","gps_long":"18.6352890000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.farapd.sk\/farnost\/kostoly-a-kaplnky\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Nagyboldogasszony-templom","note":"","history":"1260 k\u00f6r\u00fcl rom\u00e1n st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt, a v\u00e1rer\u0151d\u00edt\u00e9s r\u00e9sze volt.@A 14. sz\u00e1zadban a karmelit\u00e1k vett\u00e9k \u00e1t, z\u00e1rd\u00e1t \u00e9p\u00edtettek mellette, ami 1565-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. A karmelit\u00e1k oktat\u00e1ssal foglalkoztak.@1430-ban a karmelit\u00e1k megnyert\u00e9k a b\u00facs\u00faj\u00e1r\u00e1s jog\u00e1t. A templomot 1682-ben \u00e9s 1805-ben is \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. D\u00e9li oldal\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3 a g\u00f3tikus Nepomuki Szent J\u00e1nos k\u00e1polna.@F\u0151olt\u00e1ra a 18. sz\u00e1zad elej\u00e9r\u0151l sz\u00e1rmazik barokk st\u00edlus\u00fa. A g\u00f3tikus Sz\u0171z M\u00e1ria szobor a 15. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmazik. A mell\u00e9kolt\u00e1rok 17. sz\u00e1zad v\u00e9gi - 18. sz\u00e1zad eleji barokk olt\u00e1rok.","town":{"townId":35,"name_HU":"Privigye","name_LO":"Prievidza","seolink":"privigye-prievidza","oldcounty":2,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}