exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Volt Római Katolikus Főgimnázium

Gamča
Volt Római Katolikus Főgimnázium
Gamča
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Gymnázium, Grösslingová 18
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.144049, 17.11623
Google térkép:
Gimnázium.

Története

1906 és 1908 között épült a gimnázium új épülete szecessziós stílusban Lechner Ödön tervei alapján.

1626. szeptember 11-én Pázmány Péter alapította a jezsuita kollégiumot. Az új épületet 1628-ban kezdték építeni. 1714-ig itt volta kollégiummal együtt a gimnázium is elhelyezve, amikor átköltöztek az egykori Batthyány-téren (Prímás tér) álló Behaim Balázs házba, ami Pozsony legrégibb épületeinek egyike. Később a rozoga épületből a klarisszák egykori kolostorába költözött az iskola. A jezsuiták feloszlatása után a bencések működtették az iskolát, akik 1850-ben száműzve lettek hazafias magatartásuk miatt, és az iskola német tannyelvű gimnázium lett. 1861-ben az abszolutizmus enyhülésével újra magyar tannyelvű lett, 1867 után pedig 8 osztályos királyi katolikus gimnáziummá alakult. Bartók Béla is a diákja volt. 1919-ben a csehszlovák megszállás után szlovák nyelvű gimnáziummá változtatták és már nem indulhatott új magyar nyelvű osztály.

{"item":"sight","set":{"sightId":859,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Gam\u010da","address":"Gymn\u00e1zium, Gr\u00f6sslingov\u00e1 18","mapdata":"1|1429|1647","gps_lat":"48.1440490000","gps_long":"17.1162300000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.gamca.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Volt-Romai-Katolikus-Fogimnazium-Pozsony-1398","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kiralyi-katolikus-fogimnazium\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Roman Delik\u00e1t \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Historia_grosslingova_gamca.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Historia grosslingova gamca\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/8\/8a\/Historia_grosslingova_gamca.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Historia_grosslingova_gamca.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERoman Delik\u00e1t\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Volt R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium","note":"Gimn\u00e1zium.","history":"1906 \u00e9s 1908 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a gimn\u00e1zium \u00faj \u00e9p\u00fclete szecesszi\u00f3s st\u00edlusban Lechner \u00d6d\u00f6n tervei alapj\u00e1n.@1626. szeptember 11-\u00e9n P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter alap\u00edtotta a jezsuita koll\u00e9giumot. Az \u00faj \u00e9p\u00fcletet 1628-ban kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni. 1714-ig itt volta koll\u00e9giummal egy\u00fctt a gimn\u00e1zium is elhelyezve, amikor \u00e1tk\u00f6lt\u00f6ztek az egykori Batthy\u00e1ny-t\u00e9ren (Pr\u00edm\u00e1s t\u00e9r) \u00e1ll\u00f3 Behaim Bal\u00e1zs h\u00e1zba, ami Pozsony legr\u00e9gibb \u00e9p\u00fcleteinek egyike. K\u00e9s\u0151bb a rozoga \u00e9p\u00fcletb\u0151l a klarissz\u00e1k egykori kolostor\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az iskola. A jezsuit\u00e1k feloszlat\u00e1sa ut\u00e1n a benc\u00e9sek m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k az iskol\u00e1t, akik 1850-ben sz\u00e1m\u0171zve lettek hazafias magatart\u00e1suk miatt, \u00e9s az iskola n\u00e9met tannyelv\u0171 gimn\u00e1zium lett. 1861-ben az abszolutizmus enyh\u00fcl\u00e9s\u00e9vel \u00fajra magyar tannyelv\u0171 lett, 1867 ut\u00e1n pedig 8 oszt\u00e1lyos kir\u00e1lyi katolikus gimn\u00e1ziumm\u00e1 alakult. Bart\u00f3k B\u00e9la is a di\u00e1kja volt. 1919-ben a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n szlov\u00e1k nyelv\u0171 gimn\u00e1ziumm\u00e1 v\u00e1ltoztatt\u00e1k \u00e9s m\u00e1r nem indulhatott \u00faj magyar nyelv\u0171 oszt\u00e1ly.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}