exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Szentháromság-templom

Kostol svätého Jána z Mathy
Szentháromság-templom
Kostol svätého Jána z Mathy
Szentháromság-templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Župné námestie 11
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.146124, 17.106837
Google térkép:

Története

1717 és 1725 között épült Franz Janggl tervei alapján barokk stílusban a trinitárius rend számára. A trinitáriusok keresztény foglyokat szabadítottak ki török fogságból a váltságdíj megfizetésével. Az 1745 körül készült oltárképen Mathai Szent János és Valois Szent Félix alakja látható, amint kiszabadítják a foglyokat a törököktől. Az oltár két oldalán Szent Ágnes és Szent Katalin szobrai állnak. A templom oldalsó oltárát 1736-ban készítette a Zichy-család, és Szűz Máriának lett szentelve.

{"item":"sight","set":{"sightId":885,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho J\u00e1na z Mathy","address":"\u017dupn\u00e9 n\u00e1mestie 11","mapdata":"1|871|1463","gps_lat":"48.1461240000","gps_long":"17.1068370000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szentharomsag-templom-Pozsony-106","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szentharomsag-templom-2\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom ","note":"","history":"1717 \u00e9s 1725 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Franz Janggl tervei alapj\u00e1n barokk st\u00edlusban a trinit\u00e1rius rend sz\u00e1m\u00e1ra. A trinit\u00e1riusok kereszt\u00e9ny foglyokat szabad\u00edtottak ki t\u00f6r\u00f6k fogs\u00e1gb\u00f3l a v\u00e1lts\u00e1gd\u00edj megfizet\u00e9s\u00e9vel. Az 1745 k\u00f6r\u00fcl k\u00e9sz\u00fclt olt\u00e1rk\u00e9pen Mathai Szent J\u00e1nos \u00e9s Valois Szent F\u00e9lix alakja l\u00e1that\u00f3, amint kiszabad\u00edtj\u00e1k a foglyokat a t\u00f6r\u00f6k\u00f6kt\u0151l. Az olt\u00e1r k\u00e9t oldal\u00e1n Szent \u00c1gnes \u00e9s Szent Katalin szobrai \u00e1llnak. A templom oldals\u00f3 olt\u00e1r\u00e1t 1736-ban k\u00e9sz\u00edtette a Zichy-csal\u00e1d, \u00e9s Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak lett szentelve.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}