exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Szent István kapucinus templom és kolostor

Kostol sv. Štefana
Szent István kapucinus templom és kolostor
Kostol sv. Štefana
Szent István kapucinus templom és kolostor
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Župné námestie 10
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.145376, 17.1054
Google térkép:

Története

A 17. század végén telepedtek le a kapucinusok Pozsonyban. 1708-ban kezdték meg a templom építését Eleonóra Terézia grófné jóvoltából. 1709-ben celebrálta az első misét Keresztély Ágost esztergomi érsek. 1711-től 1717-ig épült a kolostor, Erdődy László nyitrai püspök szentelte fel. 1727-ben a kolostort kibővítették. 1735-től 1737-ig a templomot újjá kellett építeni, mert az alapja megsüllyedt. 1737-ben készítette barokk főoltárát Berthold kapucinus atya, és a koronát Szűz Máriának felajánló Szent István királyt ábrázolja Szent Imre társaságában. Az Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal mellékoltárok szintén 1737-ben készültek Anton Karl Rosier festő által. 1819-1824 között épült a karzat és az új orgona. 1860-1861 között átépítették a mai neoromán-neogótikus stílusára ifjabb Feigler Ignác tervei szerint. A bejárat fölötti fülkében Szent István szobra áll. A templom előtt 1725-ben készült barokk lmmaculata oszlop áll.

{"item":"sight","set":{"sightId":835,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. \u0160tefana","address":"\u017dupn\u00e9 n\u00e1mestie 10","mapdata":"1|781|1521","gps_lat":"48.1453760000","gps_long":"17.1054000000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Istvan-kapucinus-templom-es-kolostor-Pozsony-1639","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-istvan-kapucinus-templom-es-kolostor\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent Istv\u00e1n kapucinus templom \u00e9s kolostor ","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n telepedtek le a kapucinusok Pozsonyban. 1708-ban kezdt\u00e9k meg a templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t Eleon\u00f3ra Ter\u00e9zia gr\u00f3fn\u00e9 j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l. 1709-ben celebr\u00e1lta az els\u0151 mis\u00e9t Kereszt\u00e9ly \u00c1gost esztergomi \u00e9rsek. 1711-t\u0151l 1717-ig \u00e9p\u00fclt a kolostor, Erd\u0151dy L\u00e1szl\u00f3 nyitrai p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. 1727-ben a kolostort kib\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1735-t\u0151l 1737-ig a templomot \u00fajj\u00e1 kellett \u00e9p\u00edteni, mert az alapja megs\u00fcllyedt. 1737-ben k\u00e9sz\u00edtette barokk f\u0151olt\u00e1r\u00e1t Berthold kapucinus atya, \u00e9s a koron\u00e1t Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak felaj\u00e1nl\u00f3 Szent Istv\u00e1n kir\u00e1lyt \u00e1br\u00e1zolja Szent Imre t\u00e1rsas\u00e1g\u00e1ban. Az Assisi Szent Ferenc \u00e9s P\u00e1duai Szent Antal mell\u00e9kolt\u00e1rok szint\u00e9n 1737-ben k\u00e9sz\u00fcltek Anton Karl Rosier fest\u0151 \u00e1ltal. 1819-1824 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a karzat \u00e9s az \u00faj orgona. 1860-1861 k\u00f6z\u00f6tt \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k a mai neorom\u00e1n-neog\u00f3tikus st\u00edlus\u00e1ra ifjabb Feigler Ign\u00e1c tervei szerint. A bej\u00e1rat f\u00f6l\u00f6tti f\u00fclk\u00e9ben Szent Istv\u00e1n szobra \u00e1ll. A templom el\u0151tt 1725-ben k\u00e9sz\u00fclt barokk lmmaculata oszlop \u00e1ll.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}