exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Prímási palota

Primaciálny palác
Prímási palota
Primaciálny palác
Prímási palota
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Primaciálne námestie 2
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.143939, 17.109699
Google térkép:

Története

1778 és 1781 között építtette Batthyány József esztergomi érsek Melchior Hefele tervei alapján. A timpanont az érsek címere és bíborosi kalapja díszíti. 1805-ben a palota Tükörtermében írták alá az austerlitzi csata után a pozsonyi békét. 1848. április 11-én V. Ferdinánd szintén itt írta alá az áprilisi törvényeket. 1849-ben Haynau itt írta alá a magyar forradalmárok felett az ítéleteket. Az emeletén 17. századi angol gobelinsorozat látható, ami Leandrosz és Heró tragikus szerelmét ábrázolja. A falikárpitokat Batthyány József érsek vásárolta Mazarin bíborostól.

A palotában található a Szent László kápolna. Udvarán Szent György lovas szobra látható.

{"item":"sight","set":{"sightId":878,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Primaci\u00e1lny pal\u00e1c","address":"Primaci\u00e1lne n\u00e1mestie 2","mapdata":"1|1051|1661","gps_lat":"48.1439390000","gps_long":"17.1096990000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.visitbratislava.com\/sk\/miesta\/primacialny-palac\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Primasi-palota-Pozsony-751","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-erseki-palota-primasi-palota\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Pr\u00edm\u00e1si palota ","note":"","history":"1778 \u00e9s 1781 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette Batthy\u00e1ny J\u00f3zsef esztergomi \u00e9rsek Melchior Hefele tervei alapj\u00e1n. A timpanont az \u00e9rsek c\u00edmere \u00e9s b\u00edborosi kalapja d\u00edsz\u00edti. 1805-ben a palota T\u00fck\u00f6rterm\u00e9ben \u00edrt\u00e1k al\u00e1 az austerlitzi csata ut\u00e1n a pozsonyi b\u00e9k\u00e9t. 1848. \u00e1prilis 11-\u00e9n V. Ferdin\u00e1nd szint\u00e9n itt \u00edrta al\u00e1 az \u00e1prilisi t\u00f6rv\u00e9nyeket. 1849-ben Haynau itt \u00edrta al\u00e1 a magyar forradalm\u00e1rok felett az \u00edt\u00e9leteket. Az emelet\u00e9n 17. sz\u00e1zadi angol gobelinsorozat l\u00e1that\u00f3, ami Leandrosz \u00e9s Her\u00f3 tragikus szerelm\u00e9t \u00e1br\u00e1zolja. A falik\u00e1rpitokat Batthy\u00e1ny J\u00f3zsef \u00e9rsek v\u00e1s\u00e1rolta Mazarin b\u00edborost\u00f3l.@A palot\u00e1ban tal\u00e1lhat\u00f3 a Szent L\u00e1szl\u00f3 k\u00e1polna. Udvar\u00e1n Szent Gy\u00f6rgy lovas szobra l\u00e1that\u00f3.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}