exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Klarissza templom és rendház

Kostol povýšenia Svätého kríža
Klarissza templom és rendház
Kostol povýšenia Svätého kríža
Klarissza templom és rendház
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Klariská
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.144013, 17.105665
Google térkép:

Története

A 14. század első felében építették korábbi ciszterci templom helyén. Tornya a 15. században készült. A 17. században a kolostort reneszánsz stílusban átépítették. A Mohácsi vész után a margitszigeti domonkos kolostor apácái itt találtak menedéket, és magukkal hozták Árpád-házi Szent Margit földi maradványait. A hagyomány szerint az ereklyéket a rend 1782-es feloszlatása alkalmával befalazták a templom kriptájába, így azok ma is ott találhatóak. Később a katolikus gimnázium és a jogakadémia költözött a kolostorba.

Tornyát 1888-1889-ben Schulek Frigyes irányításával neogótikus stílusban állították helyre. A kolostor ma könyvtárként, a templom képtárként és hangversenyteremként szolgál.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":876,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol pov\u00fd\u0161enia Sv\u00e4t\u00e9ho kr\u00ed\u017ea","address":"Klarisk\u00e1","mapdata":"1|813|1654","gps_lat":"48.1440130000","gps_long":"17.1056650000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Klarissza-templom-es-rendhaz-Pozsony-815","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Klarissza templom \u00e9s rendh\u00e1z ","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k kor\u00e1bbi ciszterci templom hely\u00e9n. Tornya a 15. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fclt. A 17. sz\u00e1zadban a kolostort renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. A Moh\u00e1csi v\u00e9sz ut\u00e1n a margitszigeti domonkos kolostor ap\u00e1c\u00e1i itt tal\u00e1ltak mened\u00e9ket, \u00e9s magukkal hozt\u00e1k \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Margit f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait. A hagyom\u00e1ny szerint az erekly\u00e9ket a rend 1782-es feloszlat\u00e1sa alkalm\u00e1val befalazt\u00e1k a templom kript\u00e1j\u00e1ba, \u00edgy azok ma is ott tal\u00e1lhat\u00f3ak. K\u00e9s\u0151bb a katolikus gimn\u00e1zium \u00e9s a jogakad\u00e9mia k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a kolostorba.@Torny\u00e1t 1888-1889-ben Schulek Frigyes ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val neog\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre. A kolostor ma k\u00f6nyvt\u00e1rk\u00e9nt, a templom k\u00e9pt\u00e1rk\u00e9nt \u00e9s hangversenyteremk\u00e9nt szolg\u00e1l.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}