exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Havas Boldogasszony-templom

Kostel Panny Márie Snežnej
Havas Boldogasszony-templom
Kostel Panny Márie Snežnej
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Na Kalvárii
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.157751, 17.098723
Google térkép:

Története

1678-1679 és 1712-1713 években pestis dúlt Pozsonyban. Ezek után fogadalmi kápolnák épültek, egy a Kálvárián, egy a Mélyúton Szűz Mária tiszteletére. Ezeket a Lautermann család építtette. 1820-1825 között Schneider József pozsonyi plébános a mélyúti kis kápolna helyén újat építtetett későbarokk stílusban közadakozásból. Építésze Feigler Ignác volt. 1824. szeptember 15-én Straiter József pozsonyi prépost szentelte fel. Ezt a kápolnát lebontották, és a helyén 1943 és 1948 között felépült Bohuslav Fuchs, Vécsei Ignác és Dezider Quastler tervei alapján vasbetonból az új plébániatemplom.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":862,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostel Panny M\u00e1rie Sne\u017enej","address":"Na Kalv\u00e1rii","mapdata":"1|409|447","gps_lat":"48.1577510000","gps_long":"17.0987230000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.kalvaria.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Havas-Boldogasszony-templom-Pozsony-1313","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol Panny Marie Sneznej01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\/512px-Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Havas Boldogasszony-templom ","note":"","history":"1678-1679 \u00e9s 1712-1713 \u00e9vekben pestis d\u00falt Pozsonyban. Ezek ut\u00e1n fogadalmi k\u00e1poln\u00e1k \u00e9p\u00fcltek, egy a K\u00e1lv\u00e1ri\u00e1n, egy a M\u00e9ly\u00faton Sz\u0171z M\u00e1ria tisztelet\u00e9re. Ezeket a Lautermann csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette. 1820-1825 k\u00f6z\u00f6tt Schneider J\u00f3zsef pozsonyi pl\u00e9b\u00e1nos a m\u00e9ly\u00fati kis k\u00e1polna hely\u00e9n \u00fajat \u00e9p\u00edttetett k\u00e9s\u0151barokk st\u00edlusban k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l. \u00c9p\u00edt\u00e9sze Feigler Ign\u00e1c volt. 1824. szeptember 15-\u00e9n Straiter J\u00f3zsef pozsonyi pr\u00e9post szentelte fel. Ezt a k\u00e1poln\u00e1t lebontott\u00e1k, \u00e9s a hely\u00e9n 1943 \u00e9s 1948 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00e9p\u00fclt Bohuslav Fuchs, V\u00e9csei Ign\u00e1c \u00e9s Dezider Quastler tervei alapj\u00e1n vasbetonb\u00f3l az \u00faj pl\u00e9b\u00e1niatemplom.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}