exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Halász-kapu maradványai

Predbránie rybárskej brány
Halász-kapu maradványai
Predbránie rybárskej brány
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
rom
Cím:
Hviezdoslavovo námestie
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.142276, 17.109494
Google térkép:

Története

Halász-kapu a legkorábbi városerődítés négy kapujának egyike, a Duna menti előváros felé nyílt. 1529-ben a török veszély miatt befalazták. 1754-56 között felújították és Mária Teréziáról nevezték el. 1776-ban a kaput és a környező falakat elbontották.

{"item":"sight","set":{"sightId":866,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Predbr\u00e1nie ryb\u00e1rskej br\u00e1ny","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|1036|1796","gps_lat":"48.1422760000","gps_long":"17.1094940000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"122","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Halasz-kapu-maradvanyai-Pozsony-1290","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-pozsonyi-halasz-kapu-maradvanyai\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Hal\u00e1sz-kapu maradv\u00e1nyai","note":"","history":"Hal\u00e1sz-kapu a legkor\u00e1bbi v\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s n\u00e9gy kapuj\u00e1nak egyike, a Duna menti el\u0151v\u00e1ros fel\u00e9 ny\u00edlt. 1529-ben a t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9ly miatt befalazt\u00e1k. 1754-56 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00faj\u00edtott\u00e1k \u00e9s M\u00e1ria Ter\u00e9zi\u00e1r\u00f3l nevezt\u00e9k el. 1776-ban a kaput \u00e9s a k\u00f6rnyez\u0151 falakat elbontott\u00e1k.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}