exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Egykori városi színház, Szlovák Nemzeti Színház

Slovenské národné divadlo
Egykori városi színház, Szlovák Nemzeti Színház
Slovenské národné divadlo
Egykori városi színház, Szlovák Nemzeti Színház
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Cím:
Hviezdoslavovo námestie 1
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.142287, 17.109944
Google térkép:

Története

1885 és 1886 között építették Fellner Nándor és Helm Henrik építészek tervei alapján. 1886. szeptember 22-én városi színházként nyitott meg a Bánk Bán díszelőadásával. Az ünnepségen részt vett az egész magyar kormány Tisza Kálmán miniszterelnökkel. Jókai Mór is jelen volt, és prológot írt ez alkalomra. Erkel Ferenc személyesen vezényelte a Magyar Királyi Opera előadását. A homlokzatán Katona József, Liszt Ferenc, Mozart, Goethe és Shakespeare mellszobrai láthatók. Mozart szobra helyén korábban Kölcsey Ferenc szobra volt látható.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":928,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Slovensk\u00e9 n\u00e1rodn\u00e9 divadlo","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 1","mapdata":"1|1077|1789","gps_lat":"48.1422870000","gps_long":"17.1099440000","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"https:\/\/www.snd.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varosi-szinhaz\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Egykori v\u00e1rosi sz\u00ednh\u00e1z, Szlov\u00e1k Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z","note":"","history":"1885 \u00e9s 1886 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k Fellner N\u00e1ndor \u00e9s Helm Henrik \u00e9p\u00edt\u00e9szek tervei alapj\u00e1n. 1886. szeptember 22-\u00e9n v\u00e1rosi sz\u00ednh\u00e1zk\u00e9nt nyitott meg a B\u00e1nk B\u00e1n d\u00edszel\u0151ad\u00e1s\u00e1val. Az \u00fcnneps\u00e9gen r\u00e9szt vett az eg\u00e9sz magyar korm\u00e1ny Tisza K\u00e1lm\u00e1n minisztereln\u00f6kkel. J\u00f3kai M\u00f3r is jelen volt, \u00e9s prol\u00f3got \u00edrt ez alkalomra. Erkel Ferenc szem\u00e9lyesen vez\u00e9nyelte a Magyar Kir\u00e1lyi Opera el\u0151ad\u00e1s\u00e1t. A homlokzat\u00e1n Katona J\u00f3zsef, Liszt Ferenc, Mozart, Goethe \u00e9s Shakespeare mellszobrai l\u00e1that\u00f3k. Mozart szobra hely\u00e9n kor\u00e1bban K\u00f6lcsey Ferenc szobra volt l\u00e1that\u00f3.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}