exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Carlton Hotel

Radisson Blu Carlton Hotel
Carlton Hotel
Radisson Blu Carlton Hotel
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Cím:
Hviezdoslavovo námestie 3
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.141355, 17.108845
Google térkép:

Története

Helyén már a 13. században is fogadó állt A hattyúhoz néven. 1760-tól A három zöld fához címzett vendéglő működött itt.

1838-ban Johann Lőwy, a Pozsonyt Nagyszombattal összekötő lóvasút igazgatója vásárolta meg. A vasút végállomása is a közelben, a Koronázó téren volt. 1844 és 46 között Feigler Ignác tervei alapján a földszintes ház háromszintessé vált és klasszicista arculatot kapott. Át is nevezték "A zöld fához" névre. 1905-ben itt nyílt meg Elektrobioscop néven az első mozi a városban. 1913-ban három szomszédos épületet egybeépítették és közös homlokzatot kaptak, így az egykori Savoy és Zöld fa szállók helyén megnyílt a Carlton luxusszálló Palugyay Károly és felesége, Antónia vezetésével. 1925 és 29 között a szlovákok is átalakították, ekkor kapta mai képét. A Zöld fában szállt meg 1848. márciusában Kossuth Lajos, és az azóta már elbontott erkélyéről intézett beszédet a sokasághoz március 17-én, melyben kihirdette, hogy egy nappal korábban V. Ferdinánd megbízta Batthyány Lajost az első magyar kormány felállításával.

{"item":"sight","set":{"sightId":843,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Radisson Blu Carlton Hotel","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 3","mapdata":"1|1009|1871","gps_lat":"48.1413550000","gps_long":"17.1088450000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"80","homepage":"https:\/\/www.radissonhotels.com\/en-us\/hotels\/radisson-blu-bratislava-carlton?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:cese+h:BTSZH","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Carlton-Hotel-Pozsony-1602","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/vendegfogado-a-zold-fahoz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Txllxt TxllxT \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava - Hviezdoslavovo n\u00e1mestie - View SSW\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\/512px-Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ETxllxt TxllxT\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Carlton Hotel","note":"","history":"Hely\u00e9n m\u00e1r a 13. sz\u00e1zadban is fogad\u00f3 \u00e1llt A hatty\u00fahoz n\u00e9ven. 1760-t\u00f3l A h\u00e1rom z\u00f6ld f\u00e1hoz c\u00edmzett vend\u00e9gl\u0151 m\u0171k\u00f6d\u00f6tt itt.@1838-ban Johann L\u0151wy, a Pozsonyt Nagyszombattal \u00f6sszek\u00f6t\u0151 l\u00f3vas\u00fat igazgat\u00f3ja v\u00e1s\u00e1rolta meg. A vas\u00fat v\u00e9g\u00e1llom\u00e1sa is a k\u00f6zelben, a Koron\u00e1z\u00f3 t\u00e9ren volt. 1844 \u00e9s 46 k\u00f6z\u00f6tt Feigler Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n a f\u00f6ldszintes h\u00e1z h\u00e1romszintess\u00e9 v\u00e1lt \u00e9s klasszicista arculatot kapott. \u00c1t is nevezt\u00e9k \u0022A z\u00f6ld f\u00e1hoz\u0022 n\u00e9vre. 1905-ben itt ny\u00edlt meg Elektrobioscop n\u00e9ven az els\u0151 mozi a v\u00e1rosban. 1913-ban h\u00e1rom szomsz\u00e9dos \u00e9p\u00fcletet egybe\u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e9s k\u00f6z\u00f6s homlokzatot kaptak, \u00edgy az egykori Savoy \u00e9s Z\u00f6ld fa sz\u00e1ll\u00f3k hely\u00e9n megny\u00edlt a Carlton luxussz\u00e1ll\u00f3 Palugyay K\u00e1roly \u00e9s feles\u00e9ge, Ant\u00f3nia vezet\u00e9s\u00e9vel. 1925 \u00e9s 29 k\u00f6z\u00f6tt a szlov\u00e1kok is \u00e1talak\u00edtott\u00e1k, ekkor kapta mai k\u00e9p\u00e9t. A Z\u00f6ld f\u00e1ban sz\u00e1llt meg 1848. m\u00e1rcius\u00e1ban Kossuth Lajos, \u00e9s az az\u00f3ta m\u00e1r elbontott erk\u00e9ly\u00e9r\u0151l int\u00e9zett besz\u00e9det a sokas\u00e1ghoz m\u00e1rcius 17-\u00e9n, melyben kihirdette, hogy egy nappal kor\u00e1bban V. Ferdin\u00e1nd megb\u00edzta Batthy\u00e1ny Lajost az els\u0151 magyar korm\u00e1ny fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1val.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}