exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

A Magyar Országgyűlés háza

Palác Uhorskej kráľovskej komory
A Magyar Országgyűlés háza
Palác Uhorskej kráľovskej komory
A Magyar Országgyűlés háza
Eredetileg:
országház
közigazgatás / államigazgatás
bíróság
Jelenleg:
könyvtár
Cím:
Michalská ulica 1
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.143978, 17.106532
Google térkép:
Egyetemi könyvtár.

Története

1753-ban építették. 1802 és 1848 között itt tartották a magyar országgyűléseket. 1825-ben itt alapította Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémiát. Az 1843-44 évi országgyűlés itt mondta ki a magyar nyelv hivatalossá tételét a latin helyett. 1849-től laktanya volt, 1859-ben a Helytartóságé lett. 1891-ben a királyi ítélőtábla foglalta el. 1953-től egyetemi könyvtár.

{"item":"sight","set":{"sightId":889,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Pal\u00e1c Uhorskej kr\u00e1\u013eovskej komory","address":"Michalsk\u00e1 ulica 1","mapdata":"1|860|1653","gps_lat":"48.1439780000","gps_long":"17.1065320000","religion":0,"oldtype":"10, 15, 17","newtype":"76","homepage":"https:\/\/www.ulib.sk\/sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"A Magyar Orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s h\u00e1za ","note":"Egyetemi k\u00f6nyvt\u00e1r.","history":"1753-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1802 \u00e9s 1848 k\u00f6z\u00f6tt itt tartott\u00e1k a magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seket. 1825-ben itt alap\u00edtotta Sz\u00e9chenyi Istv\u00e1n a Magyar Tudom\u00e1nyos Akad\u00e9mi\u00e1t. Az 1843-44 \u00e9vi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s itt mondta ki a magyar nyelv hivataloss\u00e1 t\u00e9tel\u00e9t a latin helyett. 1849-t\u0151l laktanya volt, 1859-ben a Helytart\u00f3s\u00e1g\u00e9 lett. 1891-ben a kir\u00e1lyi \u00edt\u00e9l\u0151t\u00e1bla foglalta el. 1953-t\u0151l egyetemi k\u00f6nyvt\u00e1r.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}