exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Piarista templom, egykori kolostor és gimnázium

Kláštor Piaristov s kostolom
Piarista templom, egykori kolostor és gimnázium
Kláštor Piaristov s kostolom
Eredetileg:
templom és kolostor
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Svätej Anny, 065 03 Podolínec
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.259022, 20.537061
Google térkép:

Története

A piaristákat a lengyel zálog ideje alatt Stanislaw Lubomirsky krakkói palatinus telepítette Podolinba 1642-ben. 1647-1651 között épültek fel az épületek, eredetileg erődített volt. Magyarország első piarista gimnáziuma nyílt meg itt ekkor. A templomot 1671-ben Szent Szaniszló krakkói mártír érsek tiszteletére szentelték fel. 1762-ben barokk stílusban átépítették, ekkor kapta kettős tornyát.

Itt volt gimnáziumi diák Krúdy Gyula 1888 és 1891 között, a kolostor falán emléktábla jelzi. ltt rejtőzött egy ideig II. Rákóczi Ferenc 1701-ben, miután megszökött a bécsújhelyi börtönből.

1918. december 21-én csehszlovák katonaság szállta meg a várost, a tanulókat hazaküldték. 1919. augusztus 24-én a csehszlovákok lefoglalták a gimnáziumot, ami így megszűnt. A piarista rend tagjait kiutasították az országból. Később a tansegédeszközöket Magyarországra szállíthatták. 1950-ben a bolsevikok koncentrációs tábort létesítettek benne.

A redemptóriusok először 1922 és 1927 között, majd 1940-ben, és végül harmadjára 1989-ben telepedtek le az épületben.

{"item":"sight","set":{"sightId":396,"townId":22,"active":1,"name_LO":"Kl\u00e1\u0161tor Piaristov s kostolom","address":"Sv\u00e4tej Anny, 065 03 Podol\u00ednec","mapdata":"1|552|578","gps_lat":"49.2590220000","gps_long":"20.5370610000","religion":1,"oldtype":"9, 74","newtype":"9","homepage":"https:\/\/redemptoristi.sk\/komunita-podolinec\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Piarista-templom-es-kolostor-Podolin-370","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/piarista-templom-es-kolostor-podolin\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Henryk Bielamowicz \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Podol%C3%ADnec,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_pijar%C3%B3w.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Podol\u00ednec, ko\u015bci\u00f3\u0142 i klasztor pijar\u00f3w\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/67\/Podol%C3%ADnec%2C_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_pijar%C3%B3w.jpg\/512px-Podol%C3%ADnec%2C_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_pijar%C3%B3w.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Podol%C3%ADnec,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_pijar%C3%B3w.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHenryk Bielamowicz\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Piarista templom, egykori kolostor \u00e9s gimn\u00e1zium","note":"","history":"A piarist\u00e1kat a lengyel z\u00e1log ideje alatt Stanislaw Lubomirsky krakk\u00f3i palatinus telep\u00edtette Podolinba 1642-ben. 1647-1651 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fcltek fel az \u00e9p\u00fcletek, eredetileg er\u0151d\u00edtett volt. Magyarorsz\u00e1g els\u0151 piarista gimn\u00e1ziuma ny\u00edlt meg itt ekkor. A templomot 1671-ben Szent Szaniszl\u00f3 krakk\u00f3i m\u00e1rt\u00edr \u00e9rsek tisztelet\u00e9re szentelt\u00e9k fel. 1762-ben barokk st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k, ekkor kapta kett\u0151s torny\u00e1t.@Itt volt gimn\u00e1ziumi di\u00e1k Kr\u00fady Gyula 1888 \u00e9s 1891 k\u00f6z\u00f6tt, a kolostor fal\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bla jelzi. ltt rejt\u0151z\u00f6tt egy ideig II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc 1701-ben, miut\u00e1n megsz\u00f6k\u00f6tt a b\u00e9cs\u00fajhelyi b\u00f6rt\u00f6nb\u0151l.@1918. december 21-\u00e9n csehszlov\u00e1k katonas\u00e1g sz\u00e1llta meg a v\u00e1rost, a tanul\u00f3kat hazak\u00fcldt\u00e9k. 1919. augusztus 24-\u00e9n a csehszlov\u00e1kok lefoglalt\u00e1k a gimn\u00e1ziumot, ami \u00edgy megsz\u0171nt. A piarista rend tagjait kiutas\u00edtott\u00e1k az orsz\u00e1gb\u00f3l. K\u00e9s\u0151bb a tanseg\u00e9deszk\u00f6z\u00f6ket Magyarorsz\u00e1gra sz\u00e1ll\u00edthatt\u00e1k. 1950-ben a bolsevikok koncentr\u00e1ci\u00f3s t\u00e1bort l\u00e9tes\u00edtettek benne.@A redempt\u00f3riusok el\u0151sz\u00f6r 1922 \u00e9s 1927 k\u00f6z\u00f6tt, majd 1940-ben, \u00e9s v\u00e9g\u00fcl harmadj\u00e1ra 1989-ben telepedtek le az \u00e9p\u00fcletben.","town":{"townId":22,"name_HU":"Podolin","name_LO":"Podol\u00ednec","seolink":"podolin-podolinec","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}