exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Református templom

Kalvínsky kostol
Református templom
Kalvínsky kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Település:
Cím:
J. Kármána 64/1, 984 01 Lučenec
Vármegye:
Nógrád
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.328798, 19.669583
Google térkép:

Története

Elődét 1128-ban emelte Lambert nádor, Szent László király lánytestvérének fia. A 15. században a huszita rablóvezér, Jiskra erődtemplommá alakította. 1608-ban reformátusok tulajdonába került. 1849. augusztusában a város oroszok általi felégetésekor súlyosan megrongálódott. 1851-1863 között neogótikus stílusban újjáépítették Wagner János építész tervei alapján. Felszentelésére 1864-ben került sor. 1851-ben a renoválás kezdetén sírokat tártak fel a templomban, ahol arany és ezüst ékszereket találtak. Az úgynevezett "Losonci kincs" a budapesti Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. 1944/45 fordulóján a háborús események következtében a templom használhatatlanná vált. A benesi dekrétumok alapján minden vagyonától megfosztott református egyház a templomot képtelen volt rendbe hozni. 2005-ben kapta vissza az egyház, és újra rendeltetésszerűen kezdték használni. 2015. június 21-én, ünnepi istentisztelet keretében a templom felszentelésének 150. és visszaszerzésének 10. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":39,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Kalv\u00ednsky kostol","address":"J. K\u00e1rm\u00e1na 64\/1, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|967|629","gps_lat":"48.3287980000","gps_long":"19.6695830000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Losonc-3326","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc026.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Losonc026\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cc\/Losonc026.JPG\/256px-Losonc026.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc026.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"El\u0151d\u00e9t 1128-ban emelte Lambert n\u00e1dor, Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly l\u00e1nytestv\u00e9r\u00e9nek fia. A 15. sz\u00e1zadban a huszita rabl\u00f3vez\u00e9r, Jiskra er\u0151dtemplomm\u00e1 alak\u00edtotta. 1608-ban reform\u00e1tusok tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. 1849. augusztus\u00e1ban a v\u00e1ros oroszok \u00e1ltali fel\u00e9get\u00e9sekor s\u00falyosan megrong\u00e1l\u00f3dott. 1851-1863 k\u00f6z\u00f6tt neog\u00f3tikus st\u00edlusban \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k Wagner J\u00e1nos \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. Felszentel\u00e9s\u00e9re 1864-ben ker\u00fclt sor. 1851-ben a renov\u00e1l\u00e1s kezdet\u00e9n s\u00edrokat t\u00e1rtak fel a templomban, ahol arany \u00e9s ez\u00fcst \u00e9kszereket tal\u00e1ltak. Az \u00fagynevezett \u0022Losonci kincs\u0022 a budapesti Nemzeti M\u00fazeumban tekinthet\u0151 meg. 1944\/45 fordul\u00f3j\u00e1n a h\u00e1bor\u00fas esem\u00e9nyek k\u00f6vetkezt\u00e9ben a templom haszn\u00e1lhatatlann\u00e1 v\u00e1lt. A benesi dekr\u00e9tumok alapj\u00e1n minden vagyon\u00e1t\u00f3l megfosztott reform\u00e1tus egyh\u00e1z a templomot k\u00e9ptelen volt rendbe hozni. 2005-ben kapta vissza az egyh\u00e1z, \u00e9s \u00fajra rendeltet\u00e9sszer\u0171en kezdt\u00e9k haszn\u00e1lni. 2015. j\u00fanius 21-\u00e9n, \u00fcnnepi istentisztelet keret\u00e9ben a templom felszentel\u00e9s\u00e9nek 150. \u00e9s visszaszerz\u00e9s\u00e9nek 10. \u00e9vfordul\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t avattak.","town":{"townId":4,"name_HU":"Losonc","name_LO":"Lu\u010denec","seolink":"losonc-lucenec","oldcounty":6,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}