exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Kubinyi-ház

Kubinyi-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
ul. Tomáša Garrigue Masaryka 11.
Vármegye:
Nógrád
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.329416, 19.667287
Google térkép:

Története

A szomszédos Videfalván született, de az 1840-es években Losoncon élt közéleti személyiség, természettudós, Kubinyi Ferenc (1796-1874), és felesége, Losonczi Gyürky Franciska háza a város és a megye társas életének központja, jótékony célú előadások, rendezvények színhelye volt a reformkorban. Nógrád képviselőjeként Kubinyi az 1830-es években a pozsonyi reformországgyűléseken szólalt fel. Kossuth, Széchenyi, Wesselényi mellett a diéta vezéralakjai közé tartozott.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":53,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"ul. Tom\u00e1\u0161a Garrigue Masaryka 11.","mapdata":"1|834|580","gps_lat":"48.3294160000","gps_long":"19.6672870000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kubinyi-haz-Losonc-3622","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Kubinyi-h\u00e1z","note":"","history":"A szomsz\u00e9dos Videfalv\u00e1n sz\u00fcletett, de az 1840-es \u00e9vekben Losoncon \u00e9lt k\u00f6z\u00e9leti szem\u00e9lyis\u00e9g, term\u00e9szettud\u00f3s, Kubinyi Ferenc (1796-1874), \u00e9s feles\u00e9ge, Losonczi Gy\u00fcrky Franciska h\u00e1za a v\u00e1ros \u00e9s a megye t\u00e1rsas \u00e9let\u00e9nek k\u00f6zpontja, j\u00f3t\u00e9kony c\u00e9l\u00fa el\u0151ad\u00e1sok, rendezv\u00e9nyek sz\u00ednhelye volt a reformkorban. N\u00f3gr\u00e1d k\u00e9pvisel\u0151jek\u00e9nt Kubinyi az 1830-es \u00e9vekben a pozsonyi reformorsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seken sz\u00f3lalt fel. Kossuth, Sz\u00e9chenyi, Wessel\u00e9nyi mellett a di\u00e9ta vez\u00e9ralakjai k\u00f6z\u00e9 tartozott.","town":{"townId":4,"name_HU":"Losonc","name_LO":"Lu\u010denec","seolink":"losonc-lucenec","oldcounty":6,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}