exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Kármán József emlékmű, volt Honvéd-emlékmű

Kármán József emlékmű, volt Honvéd-emlékmű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
Kármána 1
Vármegye:
Nógrád
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.32881, 19.669393
Google térkép:

Története

1877 március 24-én a Kubinyi téren, a ref. templom mellett leplezték le a honvéd emlékművet (kőobeliszk), annak emlékére, hogy 1849. március 24-én Beniczky Lajos honvédőrnagy alakulata megfutamította a többszörös túlerőben lévő császári katonaságot. 1945-ben a csehszlovák hatóság eltávolította.

Kármán József, felvilágosodás kori író (Fanni hagyományai, A nemzet csinosodása), lapkiadó (URÁNIA), színházszervező (1769 Losonc – 1795 Losonc). 1896-ban állították fel a szobrát eredetileg a M. Kir. Állami Főgimnázium bejáratával szemben. 1945-ben eltüntették a megszálló csehszlovákok. 1969 március 24-én az 1945-ben megsemmisített 1848/49-es honvédemlékmű helyére állították.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":46,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"K\u00e1rm\u00e1na 1","mapdata":"1|952|630","gps_lat":"48.3288100000","gps_long":"19.6693930000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-1849-marcius-24-i-losonci-csata-emlekmuve-honved-emlekmu\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc005.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Losonc005\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8d\/Losonc005.JPG\/256px-Losonc005.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc005.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef eml\u00e9km\u0171, volt Honv\u00e9d-eml\u00e9km\u0171","note":"","history":"1877 m\u00e1rcius 24-\u00e9n a Kubinyi t\u00e9ren, a ref. templom mellett leplezt\u00e9k le a honv\u00e9d eml\u00e9km\u0171vet (k\u0151obeliszk), annak eml\u00e9k\u00e9re, hogy 1849. m\u00e1rcius 24-\u00e9n Beniczky Lajos honv\u00e9d\u0151rnagy alakulata megfutam\u00edtotta a t\u00f6bbsz\u00f6r\u00f6s t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1got. 1945-ben a csehszlov\u00e1k hat\u00f3s\u00e1g elt\u00e1vol\u00edtotta.@K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef, felvil\u00e1gosod\u00e1s kori \u00edr\u00f3 (Fanni hagyom\u00e1nyai, A nemzet csinosod\u00e1sa), lapkiad\u00f3 (UR\u00c1NIA), sz\u00ednh\u00e1zszervez\u0151 (1769 Losonc \u2013 1795 Losonc). 1896-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a szobr\u00e1t eredetileg a M. Kir. \u00c1llami F\u0151gimn\u00e1zium bej\u00e1rat\u00e1val szemben. 1945-ben elt\u00fcntett\u00e9k a megsz\u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1kok. 1969 m\u00e1rcius 24-\u00e9n az 1945-ben megsemmis\u00edtett 1848\/49-es honv\u00e9deml\u00e9km\u0171 hely\u00e9re \u00e1ll\u00edtott\u00e1k.","town":{"townId":4,"name_HU":"Losonc","name_LO":"Lu\u010denec","seolink":"losonc-lucenec","oldcounty":6,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}