exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Steinhausz-ház

Steinhausz-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Mäsiarska 295/15
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.025702, 20.590686
Google térkép:

Története

14. századi gótikus eredetű. A helyi német ajkú evangélikusok egyik titkos gyülekező helye volt. Amikor az ellenreformáció idején a fallal körülvett belvárosból kiszorult, fából épült evangélikus templom leégett, 1709-1713 között az evangélikusok városi magánházaknál tartottak titkos istentiszteleteket. A házat a 18. század óta a Steinhausz lőcsei polgár család birtokolta. Így lehetett szülőháza többek között annak a Steinhausz László műépítésznek, aki a budapesti Parlament építésének vezetője volt. Ő végül itt is halt meg. Egy 19. századi átépítés során nyerte el a ház mai homlokzati képét

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":191,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"M\u00e4siarska 295\/15","mapdata":"1|809|675","gps_lat":"49.0257020000","gps_long":"20.5906860000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Steinhausz-haz--Szepesi-Haz--Locse-3713","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Steinhausz-h\u00e1z","note":"","history":"14. sz\u00e1zadi g\u00f3tikus eredet\u0171. A helyi n\u00e9met ajk\u00fa evang\u00e9likusok egyik titkos gy\u00fclekez\u0151 helye volt. Amikor az ellenreform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n a fallal k\u00f6r\u00fclvett belv\u00e1rosb\u00f3l kiszorult, f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt evang\u00e9likus templom le\u00e9gett, 1709-1713 k\u00f6z\u00f6tt az evang\u00e9likusok v\u00e1rosi mag\u00e1nh\u00e1zakn\u00e1l tartottak titkos istentiszteleteket. A h\u00e1zat a 18. sz\u00e1zad \u00f3ta a Steinhausz l\u0151csei polg\u00e1r csal\u00e1d birtokolta. \u00cdgy lehetett sz\u00fcl\u0151h\u00e1za t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt annak a Steinhausz L\u00e1szl\u00f3 m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sznek, aki a budapesti Parlament \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek vezet\u0151je volt. \u0150 v\u00e9g\u00fcl itt is halt meg. Egy 19. sz\u00e1zadi \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s sor\u00e1n nyerte el a h\u00e1z mai homlokzati k\u00e9p\u00e9t","town":{"townId":14,"name_HU":"L\u0151cse","name_LO":"Levo\u010da","seolink":"locse-levoca","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}