exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Sarlós Boldogasszony-bazilika, Mária-hegyi zarándokhely

Bazilika Navštívenia Panny Márie
Sarlós Boldogasszony-bazilika, Mária-hegyi zarándokhely
Bazilika Navštívenia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Mariánska Hora 1118/2, 054 01 Levoča
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.043389, 20.597751
Google térkép:

Története

A 871 méter magas Mária-hegyen található. A 13. század elején alakult ki a zarándokhely.

1247-ben nagyobb kápolnát építettek, 1311-ben templommá bővítették. 1696-ban új, nagyobb templomot építettek. 1819-ben egy még nagyobb templomot kellett építeni. A mai templomot 1914-ben szentelték fel a Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A Iourdes-i bazilikához hasonló formában épült. Főoltárán áll az 500 éves, fából faragott kegyszobor. 1995-ben II. János Pál pápa is elzarándokolt ide.

Sarlós Boldogasszony ünnepén a katolikus egyház arról emlékezik meg, amikor a várandós Szűz Mária meglátogatta a Keresztelő Jánost váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve "Szűz Mária látogatása Erzsébetnél". A 13. századtól július 2-án ünnepelték, a II. vatikáni zsinat tette át május 31-ére. Azonban Magyarországon ma is július 2-án ünneplik, s mivel ez a nap az aratás kezdete, ezért magyarul a "Sarlós Boldogasszony" nevet viseli.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":175,"townId":14,"active":2,"name_LO":"Bazilika Nav\u0161t\u00edvenia Panny M\u00e1rie","address":"Mari\u00e1nska Hora 1118\/2, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"2|487|253","gps_lat":"49.0433890000","gps_long":"20.5977510000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-hegyi-Sarlos-Boldogasszony-Bazilika-Locse-324","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora,_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bazilika Mari\u00e1nska hora, Levo\u010da 19 Slovakia203\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4f\/Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora%2C_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\/512px-Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora%2C_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora,_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sarl\u00f3s Boldogasszony-bazilika, M\u00e1ria-hegyi zar\u00e1ndokhely","note":"","history":"A 871 m\u00e9ter magas M\u00e1ria-hegyen tal\u00e1lhat\u00f3. A 13. sz\u00e1zad elej\u00e9n alakult ki a zar\u00e1ndokhely.@1247-ben nagyobb k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edtettek, 1311-ben templomm\u00e1 b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1696-ban \u00faj, nagyobb templomot \u00e9p\u00edtettek. 1819-ben egy m\u00e9g nagyobb templomot kellett \u00e9p\u00edteni. A mai templomot 1914-ben szentelt\u00e9k fel a Sarl\u00f3s Boldogasszony tisztelet\u00e9re. A Iourdes-i bazilik\u00e1hoz hasonl\u00f3 form\u00e1ban \u00e9p\u00fclt. F\u0151olt\u00e1r\u00e1n \u00e1ll az 500 \u00e9ves, f\u00e1b\u00f3l faragott kegyszobor. 1995-ben II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa is elzar\u00e1ndokolt ide.@Sarl\u00f3s Boldogasszony \u00fcnnep\u00e9n a katolikus egyh\u00e1z arr\u00f3l eml\u00e9kezik meg, amikor a v\u00e1rand\u00f3s Sz\u0171z M\u00e1ria megl\u00e1togatta a Keresztel\u0151 J\u00e1nost v\u00e1r\u00f3 Erzs\u00e9betet. Az \u00fcnnep liturgikus neve \u0022Sz\u0171z M\u00e1ria l\u00e1togat\u00e1sa Erzs\u00e9betn\u00e9l\u0022. A 13. sz\u00e1zadt\u00f3l j\u00falius 2-\u00e1n \u00fcnnepelt\u00e9k, a II. vatik\u00e1ni zsinat tette \u00e1t m\u00e1jus 31-\u00e9re. Azonban Magyarorsz\u00e1gon ma is j\u00falius 2-\u00e1n \u00fcnneplik, s mivel ez a nap az arat\u00e1s kezdete, ez\u00e9rt magyarul a \u0022Sarl\u00f3s Boldogasszony\u0022 nevet viseli.","town":{"townId":14,"name_HU":"L\u0151cse","name_LO":"Levo\u010da","seolink":"locse-levoca","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}