exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

gimnázium

Ján Francisci-Rimavský Gymnasium
gimnázium
Ján Francisci-Rimavský Gymnasium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Település:
Cím:
Kláštorská 553/37, 054 01 Levoča
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.025558, 20.585548
Google térkép:
Gimnázium.

Története

1672-ben a jezsuiták Szepeshelyről Lőcsére költöztették a gimnáziumot. Részben a régi minorita kolostorban, részben egy ekkor épített épületben működött. 1738-ban egy emelettel bővítették, 1844-ben újjáépítették. 1773-ban a jezsuita rendet a pápa feloszlatta, így 1776-tól 1789-ig a minoriták működtették, ezután világi tanárok tanítottak benne. 1811 és 1852 között a premontreiek működtették. 1852-ben állami gimnázium lett. A magyar szabadságharc leverése utáni Bach-korszakban (abszolutizmus) a magyar tanárokat cseh és morva tanárokra cserélték, akik nem tudtak magyarul. A hivatalos tanítási nyelv a német lett. 1861-ben az abszolutizmus bukása után újra magyar tanárok érkeztek. 1911-13 között a magyar állam új épületet építtetett a gimnázium számára Hajós Alfréd tervei alapján. A régi épületet lebontották. 1919-ben a csehszlovák megszállás után csehszlovák állami gimnáziumot csináltak belőle.

{"item":"sight","set":{"sightId":172,"townId":14,"active":1,"name_LO":"J\u00e1n Francisci-Rimavsk\u00fd Gymnasium","address":"Kl\u00e1\u0161torsk\u00e1 553\/37, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|203|682","gps_lat":"49.0255580000","gps_long":"20.5855480000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/gymjfrle.edupage.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: Boris \u010cih\u00e1k \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levo\u010dsk\u00e9Gymn\u00e1zium\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e6\/Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\/512px-Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: Boris \u010cih\u00e1k\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"gimn\u00e1zium","note":"Gimn\u00e1zium.","history":"1672-ben a jezsuit\u00e1k Szepeshelyr\u0151l L\u0151cs\u00e9re k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k a gimn\u00e1ziumot. R\u00e9szben a r\u00e9gi minorita kolostorban, r\u00e9szben egy ekkor \u00e9p\u00edtett \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1738-ban egy emelettel b\u0151v\u00edtett\u00e9k, 1844-ben \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1773-ban a jezsuita rendet a p\u00e1pa feloszlatta, \u00edgy 1776-t\u00f3l 1789-ig a minorit\u00e1k m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k, ezut\u00e1n vil\u00e1gi tan\u00e1rok tan\u00edtottak benne. 1811 \u00e9s 1852 k\u00f6z\u00f6tt a premontreiek m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k. 1852-ben \u00e1llami gimn\u00e1zium lett. A magyar szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1ni Bach-korszakban (abszolutizmus) a magyar tan\u00e1rokat cseh \u00e9s morva tan\u00e1rokra cser\u00e9lt\u00e9k, akik nem tudtak magyarul. A hivatalos tan\u00edt\u00e1si nyelv a n\u00e9met lett. 1861-ben az abszolutizmus buk\u00e1sa ut\u00e1n \u00fajra magyar tan\u00e1rok \u00e9rkeztek. 1911-13 k\u00f6z\u00f6tt a magyar \u00e1llam \u00faj \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edttetett a gimn\u00e1zium sz\u00e1m\u00e1ra Haj\u00f3s Alfr\u00e9d tervei alapj\u00e1n. A r\u00e9gi \u00e9p\u00fcletet lebontott\u00e1k. 1919-ben a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n csehszlov\u00e1k \u00e1llami gimn\u00e1ziumot csin\u00e1ltak bel\u0151le.","town":{"townId":14,"name_HU":"L\u0151cse","name_LO":"Levo\u010da","seolink":"locse-levoca","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}