exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Pénzverde

Mincovňa Kremnica
Pénzverde
Mincovňa Kremnica
Eredetileg:
pénzverde
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Štefánikovo námestie 25, 967 01 Kremnica
Vármegye:
Bars
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.70527, 18.916288
Google térkép:

Története

Körmöcbánya városi rangra emelése (Károly Róbert) annak volt köszönhető, hogy a kiterjedésében legnagyobb magyar pénzverő- és bányászkamara a várost választotta székhelyéül. 1329-ben indult meg az ezüstgarasok, majd legkésőbb 1335-ben az aranyforintok verése. Ezeket később dukátnak nevezték. A 14. század évtizedeiben a bányák kb. 400 kg aranyat termeltek évente. A 16. században, a stratégiailag meggyengült Magyar Királyságtól a Thurzók és Fuggerek vették át a körmöci bányák termelési jogát.

A pénzverdét a 15. században költöztették a városfalakon belülre, a ma is pénzverdeként ismert épületbe. Itt működött egészen 1986-ig. Az épület jelenlegi formáját az 1881-1889 között neoreneszánsz stílusban elvégzett átépítéskor nyerte el.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":699,"townId":34,"active":1,"name_LO":"Mincov\u0148a Kremnica","address":"\u0160tef\u00e1nikovo n\u00e1mestie 25, 967 01 Kremnica","mapdata":"1|595|356","gps_lat":"48.7052700000","gps_long":"18.9162880000","religion":0,"oldtype":"116","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.mint.sk\/onas_expozicia.php","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Penzverde-Kormocbanya-415","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Nika456 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mincov%C5%88a.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Mincov\u0148a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/41\/Mincov%C5%88a.JPG\/512px-Mincov%C5%88a.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mincov%C5%88a.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENika456\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"P\u00e9nzverde","note":"","history":"K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1nya v\u00e1rosi rangra emel\u00e9se (K\u00e1roly R\u00f3bert) annak volt k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151, hogy a kiterjed\u00e9s\u00e9ben legnagyobb magyar p\u00e9nzver\u0151- \u00e9s b\u00e1ny\u00e1szkamara a v\u00e1rost v\u00e1lasztotta sz\u00e9khely\u00e9\u00fcl. 1329-ben indult meg az ez\u00fcstgarasok, majd legk\u00e9s\u0151bb 1335-ben az aranyforintok ver\u00e9se. Ezeket k\u00e9s\u0151bb duk\u00e1tnak nevezt\u00e9k. A 14. sz\u00e1zad \u00e9vtizedeiben a b\u00e1ny\u00e1k kb. 400 kg aranyat termeltek \u00e9vente. A 16. sz\u00e1zadban, a strat\u00e9giailag meggyeng\u00fclt Magyar Kir\u00e1lys\u00e1gt\u00f3l a Thurz\u00f3k \u00e9s Fuggerek vett\u00e9k \u00e1t a k\u00f6rm\u00f6ci b\u00e1ny\u00e1k termel\u00e9si jog\u00e1t.@A p\u00e9nzverd\u00e9t a 15. sz\u00e1zadban k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k a v\u00e1rosfalakon bel\u00fclre, a ma is p\u00e9nzverdek\u00e9nt ismert \u00e9p\u00fcletbe. Itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt eg\u00e9szen 1986-ig. Az \u00e9p\u00fclet jelenlegi form\u00e1j\u00e1t az 1881-1889 k\u00f6z\u00f6tt neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban elv\u00e9gzett \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9skor nyerte el.","town":{"townId":34,"name_HU":"K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1nya","name_LO":"Kremnica","seolink":"kormocbanya-kremnica","oldcounty":4,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}