exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Ferences templom és kolostor

Kláštor sv. Františkaz Assisi
Ferences templom és kolostor
Kláštor sv. Františkaz Assisi
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Štefánikovo námestie 31/36, 967 01 Kremnica
Vármegye:
Bars
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.70434, 18.91644
Google térkép:

Története

A ferencesek 1649-ben telepedtek le Körmöcbányán, Lippay György esztergomi érsek meghívására érkeztek

A templomot 1653-ban kezdték el építeni és Assisi Szent Ferencnek szentelték. Az akkori kéttornyú plébánia templom lebontása után ide, a Szent Ferenc templomba kerültek a mellékoltárok, a keresztút és a Szűz Mária menybevételét ábrázoló főoltár kép (restaurálás után Pozsonyban a Pozsonyi Nemzeti Galériában kapott helyet).

A rendház keleti szárnya 1653-ban épült Lippay György esztergomi érsek kezdeményezésére. 1702-ben nyugati irányban bővítették. A nyugati szárny részévé vált az úgynevezett "ferences bástya". Csak 1715-ben szentelték fel a templomot. 1758-ban Lorettói kápolnát építettek hozzá.

A szerzetesek 300 évig éltek itt. A kommunizmus alatt 1949-ben elűzték és munkatáborokba deportálták őket.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":697,"townId":34,"active":1,"name_LO":"Kl\u00e1\u0161tor sv. Franti\u0161kaz Assisi","address":"\u0160tef\u00e1nikovo n\u00e1mestie 31\/36, 967 01 Kremnica","mapdata":"1|593|436","gps_lat":"48.7043400000","gps_long":"18.9164400000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"http:\/\/www.kremnica.fara.sk\/?page_id=365","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ferencesek-temploma-es-rendhaz-Kormocbanya-414","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022User: (WT-shared) Strapontin at wts q373 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kremnica_Franciscan_Church.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kremnica Franciscan Church\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e3\/Kremnica_Franciscan_Church.jpg\/512px-Kremnica_Franciscan_Church.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kremnica_Franciscan_Church.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EUser: (WT-shared) Strapontin at wts q373\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ferences templom \u00e9s kolostor ","note":"","history":"A ferencesek 1649-ben telepedtek le K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1n, Lippay Gy\u00f6rgy esztergomi \u00e9rsek megh\u00edv\u00e1s\u00e1ra \u00e9rkeztek@A templomot 1653-ban kezdt\u00e9k el \u00e9p\u00edteni \u00e9s Assisi Szent Ferencnek szentelt\u00e9k. Az akkori k\u00e9ttorny\u00fa pl\u00e9b\u00e1nia templom lebont\u00e1sa ut\u00e1n ide, a Szent Ferenc templomba ker\u00fcltek a mell\u00e9kolt\u00e1rok, a kereszt\u00fat \u00e9s a Sz\u0171z M\u00e1ria menybev\u00e9tel\u00e9t \u00e1br\u00e1zol\u00f3 f\u0151olt\u00e1r k\u00e9p (restaur\u00e1l\u00e1s ut\u00e1n Pozsonyban a Pozsonyi Nemzeti Gal\u00e9ri\u00e1ban kapott helyet).@A rendh\u00e1z keleti sz\u00e1rnya 1653-ban \u00e9p\u00fclt Lippay Gy\u00f6rgy esztergomi \u00e9rsek kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re. 1702-ben nyugati ir\u00e1nyban b\u0151v\u00edtett\u00e9k. A nyugati sz\u00e1rny r\u00e9sz\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt az \u00fagynevezett \u0022ferences b\u00e1stya\u0022. Csak 1715-ben szentelt\u00e9k fel a templomot. 1758-ban Lorett\u00f3i k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edtettek hozz\u00e1.@A szerzetesek 300 \u00e9vig \u00e9ltek itt. A kommunizmus alatt 1949-ben el\u0171zt\u00e9k \u00e9s munkat\u00e1borokba deport\u00e1lt\u00e1k \u0151ket.","town":{"townId":34,"name_HU":"K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1nya","name_LO":"Kremnica","seolink":"kormocbanya-kremnica","oldcounty":4,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}