exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Kelemantia római ellenerőd

Kelemantia: kamenný rímsky kastel
Kelemantia római ellenerőd
Kelemantia: kamenný rímsky kastel
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Cím:
946 39 Iža
Vármegye:
Komárom
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
47.744839, 18.19899
Google térkép:

Története

A Duna bal partján, lzsa község határában, 4 km-re a Vág-Duna torkolatától található. Brigetio légiós tábor hídfője, a Limes Romanus része volt. Pannonia provinciához tartozott.

Marcus Aurelius császár uralkodása idején (168-180), a markomann háborúk idején épült az első ellenerőd a Duna bal partján. A föld-fa szerkezetű palánkvár germán támadás következtében tűzvészben semmisült meg.

A II. század végén kőerődöt (castellum) építettek, ami a III. század közepén háborúban jelentősen megrongálódott.

A IV. században a Constantinusok alatt az erődöt megerősítették és átépítették. 364-365 között I. Valentinianus császár alatt építették át utoljára. A császár halála után a tábort kifosztották vagy elhagyták. A lV-V. század fordulóján germán népek lakták.

{"item":"sight","set":{"sightId":21,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Kelemantia: kamenn\u00fd r\u00edmsky kastel","address":"946 39 I\u017ea","mapdata":"3|1179|576","gps_lat":"47.7448390000","gps_long":"18.1989900000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.archeol.sav.sk\/kelemantia\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Agapito \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kelemantia1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kelemantia1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Kelemantia1.jpg\/512px-Kelemantia1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kelemantia1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAgapito\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kelemantia r\u00f3mai ellener\u0151d","note":"","history":"A Duna bal partj\u00e1n, lzsa k\u00f6zs\u00e9g hat\u00e1r\u00e1ban, 4 km-re a V\u00e1g-Duna torkolat\u00e1t\u00f3l tal\u00e1lhat\u00f3. Brigetio l\u00e9gi\u00f3s t\u00e1bor h\u00eddf\u0151je, a Limes Romanus r\u00e9sze volt. Pannonia provinci\u00e1hoz tartozott.@Marcus Aurelius cs\u00e1sz\u00e1r uralkod\u00e1sa idej\u00e9n (168-180), a markomann h\u00e1bor\u00fak idej\u00e9n \u00e9p\u00fclt az els\u0151 ellener\u0151d a Duna bal partj\u00e1n. A f\u00f6ld-fa szerkezet\u0171 pal\u00e1nkv\u00e1r germ\u00e1n t\u00e1mad\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben t\u0171zv\u00e9szben semmis\u00fclt meg.@A II. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n k\u0151er\u0151d\u00f6t (castellum) \u00e9p\u00edtettek, ami a III. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n h\u00e1bor\u00faban jelent\u0151sen megrong\u00e1l\u00f3dott.@A IV. sz\u00e1zadban a Constantinusok alatt az er\u0151d\u00f6t meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 364-365 k\u00f6z\u00f6tt I. Valentinianus cs\u00e1sz\u00e1r alatt \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t utolj\u00e1ra. A cs\u00e1sz\u00e1r hal\u00e1la ut\u00e1n a t\u00e1bort kifosztott\u00e1k vagy elhagyt\u00e1k. A lV-V. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n germ\u00e1n n\u00e9pek lakt\u00e1k.","town":{"townId":3,"name_HU":"Kom\u00e1rom","name_LO":"Kom\u00e1rno","seolink":"komarom-komarno","oldcounty":3,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}