exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Evangélikus fatemplom

Drevený artikulárny kostol Kežmarok
Evangélikus fatemplom
Drevený artikulárny kostol Kežmarok
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Hviezdoslavova 328/16, 060 01 Kežmarok
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.133261, 20.428367
Google térkép:

Története

A soproni országgyűlés 1681. évi 26. törvénycikkelye (artikulus) szerint a protestánsok csak fából építhettek templomot, minden szabad királyi városban egyet, és megyénként kettőt. Csak a városon kívül építkezhettek. Az ezen törvénycikkely alapján ezután felépített templomokat artikuláris templomoknak hívták. A protestáns templomok építését I. Lipót Habsburg császár a Thököly Imre féle kuruc felkelés nyomására engedélyezte. 1791-ben törölték el a szigorú rendeletet.

1687 és 1717 között épült artikuláris fatemplom, vasszegek felhasználása nélkül. A hagyomány szerint svéd hajóácsok szekercékkel faragták a fát.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":153,"townId":13,"active":2,"name_LO":"Dreven\u00fd artikul\u00e1rny kostol Ke\u017emarok","address":"Hviezdoslavova 328\/16, 060 01 Ke\u017emarok","mapdata":"1|536|748","gps_lat":"49.1332610000","gps_long":"20.4283670000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.ecavkk.sk\/drevenykostol","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-fatemplom-Kesmark-244","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Zuzana.medveova \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ke%C5%BEmarok-Artikul%C3%A1rny_dreven%C3%BD_kostol_4.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ke\u017emarok-Artikul\u00e1rny dreven\u00fd kostol 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dc\/Ke%C5%BEmarok-Artikul%C3%A1rny_dreven%C3%BD_kostol_4.JPG\/512px-Ke%C5%BEmarok-Artikul%C3%A1rny_dreven%C3%BD_kostol_4.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ke%C5%BEmarok-Artikul%C3%A1rny_dreven%C3%BD_kostol_4.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EZuzana.medveova\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus fatemplom ","note":"","history":"A soproni orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s 1681. \u00e9vi 26. t\u00f6rv\u00e9nycikkelye (artikulus) szerint a protest\u00e1nsok csak f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00edthettek templomot, minden szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosban egyet, \u00e9s megy\u00e9nk\u00e9nt kett\u0151t. Csak a v\u00e1roson k\u00edv\u00fcl \u00e9p\u00edtkezhettek. Az ezen t\u00f6rv\u00e9nycikkely alapj\u00e1n ezut\u00e1n fel\u00e9p\u00edtett templomokat artikul\u00e1ris templomoknak h\u00edvt\u00e1k. A protest\u00e1ns templomok \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t I. Lip\u00f3t Habsburg cs\u00e1sz\u00e1r a Th\u00f6k\u00f6ly Imre f\u00e9le kuruc felkel\u00e9s nyom\u00e1s\u00e1ra enged\u00e9lyezte. 1791-ben t\u00f6r\u00f6lt\u00e9k el a szigor\u00fa rendeletet.@1687 \u00e9s 1717 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt artikul\u00e1ris fatemplom, vasszegek felhaszn\u00e1l\u00e1sa n\u00e9lk\u00fcl. A hagyom\u00e1ny szerint sv\u00e9d haj\u00f3\u00e1csok szekerc\u00e9kkel faragt\u00e1k a f\u00e1t.","town":{"townId":13,"name_HU":"K\u00e9sm\u00e1rk","name_LO":"Ke\u017emarok","seolink":"kesmark-kezmarok","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}