exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Badányi-Szirmay-ház

Badányi-Szirmay-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Hlavné námestie 46
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.135076, 20.430709
Google térkép:

Története

17. századi késő gótikus-reneszánsz ház. 1669. előtt habán tulajdonban volt (A habánok Svájcból kiüldözött anabaptisták voltak, akik Magyarországon telepedtek le. Munkaközösségekben éltek és főként fazekassággal foglalkoztak.). 1669-ben a város ura, Thököly II. István Badányi Ádámnak adományozta és 1973-ig a család, illetve leszármazottainak birtokában maradt, amikor meghalt Szirmay Hedvig Mária bárónő. Hagyatéka a városi múzeumba került. A házat a 18. század második felében későbarokk-rokokó stílusban átalakították.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":158,"townId":13,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 46","mapdata":"1|675|591","gps_lat":"49.1350760000","gps_long":"20.4307090000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Badanyi-Szirmay-haz-Kesmark-1658","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Bad\u00e1nyi-Szirmay-h\u00e1z","note":"","history":"17. sz\u00e1zadi k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus-renesz\u00e1nsz h\u00e1z. 1669. el\u0151tt hab\u00e1n tulajdonban volt (A hab\u00e1nok Sv\u00e1jcb\u00f3l ki\u00fcld\u00f6z\u00f6tt anabaptist\u00e1k voltak, akik Magyarorsz\u00e1gon telepedtek le. Munkak\u00f6z\u00f6ss\u00e9gekben \u00e9ltek \u00e9s f\u0151k\u00e9nt fazekass\u00e1ggal foglalkoztak.). 1669-ben a v\u00e1ros ura, Th\u00f6k\u00f6ly II. Istv\u00e1n Bad\u00e1nyi \u00c1d\u00e1mnak adom\u00e1nyozta \u00e9s 1973-ig a csal\u00e1d, illetve lesz\u00e1rmazottainak birtok\u00e1ban maradt, amikor meghalt Szirmay Hedvig M\u00e1ria b\u00e1r\u00f3n\u0151. Hagyat\u00e9ka a v\u00e1rosi m\u00fazeumba ker\u00fclt. A h\u00e1zat a 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben k\u00e9s\u0151barokk-rokok\u00f3 st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k.","town":{"townId":13,"name_HU":"K\u00e9sm\u00e1rk","name_LO":"Ke\u017emarok","seolink":"kesmark-kezmarok","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}