exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Színház

Štátne divadlo Košice
Színház
Štátne divadlo Košice
Színház
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Település:
Cím:
Hlavná 32/58, 040 01 Košice
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.7218, 21.257346
Google térkép:
Állami Színház

Története

A 14. századtól 1756-ig itt állt a régi városháza. A színház elődjét 1786 és 1789 között építtette gróf Sztáray Mihály és gróf Vécsey Miklós. Ehhez kaszinó, vigadó és kávéház is tartozott. 1833. február 15-én itt tartották a magyar drámaíró, Katona József Bánk bán című darabjának ősbemutatóját. 1894-ben biztonsági okokból bezárták, majd 1897-ben elbontották.

A színház mai épülete 1897-1899 között épült és 1899-ben nyílt meg. Lang Adolf tervei alapján a neves kassai építész, Répászky Mihály építette. A II. világháború vége óta Szlovák Állami Színház.

{"item":"sight","set":{"sightId":302,"townId":17,"active":1,"name_LO":"\u0160t\u00e1tne divadlo Ko\u0161ice","address":"Hlavn\u00e1 32\/58, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|991|630","gps_lat":"48.7218000000","gps_long":"21.2573460000","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"http:\/\/www.sdke.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Allami-szinhaz-Kassa-10","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nemzeti-szinhaz\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Sz\u00ednh\u00e1z","note":"\u00c1llami Sz\u00ednh\u00e1z","history":"A 14. sz\u00e1zadt\u00f3l 1756-ig itt \u00e1llt a r\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za. A sz\u00ednh\u00e1z el\u0151dj\u00e9t 1786 \u00e9s 1789 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette gr\u00f3f Szt\u00e1ray Mih\u00e1ly \u00e9s gr\u00f3f V\u00e9csey Mikl\u00f3s. Ehhez kaszin\u00f3, vigad\u00f3 \u00e9s k\u00e1v\u00e9h\u00e1z is tartozott. 1833. febru\u00e1r 15-\u00e9n itt tartott\u00e1k a magyar dr\u00e1ma\u00edr\u00f3, Katona J\u00f3zsef B\u00e1nk b\u00e1n c\u00edm\u0171 darabj\u00e1nak \u0151sbemutat\u00f3j\u00e1t. 1894-ben biztons\u00e1gi okokb\u00f3l bez\u00e1rt\u00e1k, majd 1897-ben elbontott\u00e1k.@A sz\u00ednh\u00e1z mai \u00e9p\u00fclete 1897-1899 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt \u00e9s 1899-ben ny\u00edlt meg. Lang Adolf tervei alapj\u00e1n a neves kassai \u00e9p\u00edt\u00e9sz, R\u00e9p\u00e1szky Mih\u00e1ly \u00e9p\u00edtette. A II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa v\u00e9ge \u00f3ta Szlov\u00e1k \u00c1llami Sz\u00ednh\u00e1z.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}