exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Páduai Szent Antal-templom és kolostor

Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho
Páduai Szent Antal-templom és kolostor
Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho
Páduai Szent Antal-templom és kolostor
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Hlavná 89
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.723885, 21.25662
Google térkép:

Története

1370 és 1400 között a Perényiek építették a ferencesek számára, eredetileg gótikus stílusban. 1718-1724 között a templomot barokk stílusban építették át. 1764-1765 között a kolostort barokkosították, ekkor kapta a 2. emeletét.

1597-1671 között az egri püspök székhelye volt. Miután visszakerült a ferencesekhez, Páduai Szent Antal számára szentelték fel, korábban Szent Miklós volt a védőszentje. 1804-ben a Kassai püspökség megalapításával a ferences kolostor papnevelő lett.

A kriptájában van eltemetve Kisdy Benedek egri érsek, az első kassai egyetem megalapítója. 1657. február 26-án kelt a Kassai Akadémia alapító oklevele Kisdy tollából. 1660. augusztus 7-én I. Lipót oklevelében megerősítette, így meg is nyílt. Azonban Kisdy Benedek még előtte, június 22-én elhunyt.

{"item":"sight","set":{"sightId":261,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Semin\u00e1rny kostol sv. Antona Padu\u00e1nskeho","address":"Hlavn\u00e1 89","mapdata":"1|950|426","gps_lat":"48.7238850000","gps_long":"21.2566200000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ferences-templom-es-kolostor-Kassa-958","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/ferences-templom-es-kolostor\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"P\u00e1duai Szent Antal-templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"1370 \u00e9s 1400 k\u00f6z\u00f6tt a Per\u00e9nyiek \u00e9p\u00edtett\u00e9k a ferencesek sz\u00e1m\u00e1ra, eredetileg g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1718-1724 k\u00f6z\u00f6tt a templomot barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. 1764-1765 k\u00f6z\u00f6tt a kolostort barokkos\u00edtott\u00e1k, ekkor kapta a 2. emelet\u00e9t.@1597-1671 k\u00f6z\u00f6tt az egri p\u00fcsp\u00f6k sz\u00e9khelye volt. Miut\u00e1n visszaker\u00fclt a ferencesekhez, P\u00e1duai Szent Antal sz\u00e1m\u00e1ra szentelt\u00e9k fel, kor\u00e1bban Szent Mikl\u00f3s volt a v\u00e9d\u0151szentje. 1804-ben a Kassai p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g megalap\u00edt\u00e1s\u00e1val a ferences kolostor papnevel\u0151 lett.@A kript\u00e1j\u00e1ban van eltemetve Kisdy Benedek egri \u00e9rsek, az els\u0151 kassai egyetem megalap\u00edt\u00f3ja. 1657. febru\u00e1r 26-\u00e1n kelt a Kassai Akad\u00e9mia alap\u00edt\u00f3 oklevele Kisdy toll\u00e1b\u00f3l. 1660. augusztus 7-\u00e9n I. Lip\u00f3t oklevel\u00e9ben meger\u0151s\u00edtette, \u00edgy meg is ny\u00edlt. Azonban Kisdy Benedek m\u00e9g el\u0151tte, j\u00fanius 22-\u00e9n elhunyt.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}