exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Lőcsei ház

Levočský dom
Lőcsei ház
Levočský dom
Lőcsei ház
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Település:
Cím:
Hlavná 65, 040 01 Staré Mesto
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.7221, 21.257825
Google térkép:
Kocsma, pizzéria

Története

A 14. században épült gótikus stílusban. A 15. század végén a kassai születésű Szatmári György (1457-1524) esztergomi érsek tulajdona volt. Később Thurzó Elek (1490-1543) lett a tulajdonosa. 1542-ben ő Lőcse városának adományozta, innentől kezdve a lőcsei kereskedők kedvelt szálláshelye volt, innen ered a neve. 1569-ben Kassa városa vásárolta meg, előkelő vendégfogadóvá alakították át. 1626. március 2-án itt rendezték meg Bethlen Gábor és Barndenburgi Katalin házasságkötésének lakomáját. A lakodalom egy héten át tartott és az európai uralkodóházak tagjai vettek részt benne. A 17. században reneszánsz stílusra alakították. A 18. században barokk elemeket kapott.1782-ben átadták a Fekete Sas fogadót, így az lett a város legfontosabb vendéglátó helye.

{"item":"sight","set":{"sightId":303,"townId":17,"active":2,"name_LO":"Levo\u010dsk\u00fd dom","address":"Hlavn\u00e1 65, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1016|601","gps_lat":"48.7221000000","gps_long":"21.2578250000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"81","homepage":"http:\/\/www.pivovarhostinec.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Locsei-haz-Kassa-289","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-haz\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"L\u0151csei h\u00e1z","note":"Kocsma, pizz\u00e9ria","history":"A 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban. A 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a kassai sz\u00fclet\u00e9s\u0171 Szatm\u00e1ri Gy\u00f6rgy (1457-1524) esztergomi \u00e9rsek tulajdona volt. K\u00e9s\u0151bb Thurz\u00f3 Elek (1490-1543) lett a tulajdonosa. 1542-ben \u0151 L\u0151cse v\u00e1ros\u00e1nak adom\u00e1nyozta, innent\u0151l kezdve a l\u0151csei keresked\u0151k kedvelt sz\u00e1ll\u00e1shelye volt, innen ered a neve. 1569-ben Kassa v\u00e1rosa v\u00e1s\u00e1rolta meg, el\u0151kel\u0151 vend\u00e9gfogad\u00f3v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. 1626. m\u00e1rcius 2-\u00e1n itt rendezt\u00e9k meg Bethlen G\u00e1bor \u00e9s Barndenburgi Katalin h\u00e1zass\u00e1gk\u00f6t\u00e9s\u00e9nek lakom\u00e1j\u00e1t. A lakodalom egy h\u00e9ten \u00e1t tartott \u00e9s az eur\u00f3pai uralkod\u00f3h\u00e1zak tagjai vettek r\u00e9szt benne. A 17. sz\u00e1zadban renesz\u00e1nsz st\u00edlusra alak\u00edtott\u00e1k. A 18. sz\u00e1zadban barokk elemeket kapott.1782-ben \u00e1tadt\u00e1k a Fekete Sas fogad\u00f3t, \u00edgy az lett a v\u00e1ros legfontosabb vend\u00e9gl\u00e1t\u00f3 helye.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}