exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Kassa címere

Erb mesta Košice
Kassa címere
Erb mesta Košice
Kassa címere
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
040 01 Staré Mesto
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.719065, 21.258895
Google térkép:

Története

1369 május 7-én Európában elsőként a város király által aláírt címerokmányt kapott Nagy Lajos királytól. Ma ez Kassa város napja. A 15. században Buda után Magyarország második legnagyobb városa volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":291,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Erb mesta Ko\u0161ice","address":"040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1077|863","gps_lat":"48.7190650000","gps_long":"21.2588950000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Kassa c\u00edmere ","note":"","history":"1369 m\u00e1jus 7-\u00e9n Eur\u00f3p\u00e1ban els\u0151k\u00e9nt a v\u00e1ros kir\u00e1ly \u00e1ltal al\u00e1\u00edrt c\u00edmerokm\u00e1nyt kapott Nagy Lajos kir\u00e1lyt\u00f3l. Ma ez Kassa v\u00e1ros napja. A 15. sz\u00e1zadban Buda ut\u00e1n Magyarorsz\u00e1g m\u00e1sodik legnagyobb v\u00e1rosa volt.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}