exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Forgách-kapu maradványai

Fontána na Alžbetinej
Forgách-kapu maradványai
Fontána na Alžbetinej
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Település:
Cím:
Alžbetina 659/40, 040 01 Košice
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.71937, 21.253712
Google térkép:

Története

A 13. században épült, a város nyugati kapuja volt. A 15. században Mátyás uralkodása idején nyolcszögletű kapuerődöt (barbakán) építettek. 1644-ben befalazták, 1783-ban elbontották.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":299,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Font\u00e1na na Al\u017ebetinej","address":"Al\u017ebetina 659\/40, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|781|836","gps_lat":"48.7193700000","gps_long":"21.2537120000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Forgats---Rothado--Jozsef---kapu-maradvanyai-Kassa-3047","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Forg\u00e1ch-kapu maradv\u00e1nyai","note":"","history":"A 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt, a v\u00e1ros nyugati kapuja volt. A 15. sz\u00e1zadban M\u00e1ty\u00e1s uralkod\u00e1sa idej\u00e9n nyolcsz\u00f6glet\u0171 kapuer\u0151d\u00f6t (barbak\u00e1n) \u00e9p\u00edtettek. 1644-ben befalazt\u00e1k, 1783-ban elbontott\u00e1k.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}