exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Főkapitányok háza, Műszaki Múzeum

Slovenské technické múzeum
Főkapitányok háza, Műszaki Múzeum
Slovenské technické múzeum
Eredetileg:
katonai főparancsnokság / igazgatás
laktanya
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
Hlavná 88
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.724159, 21.255947
Google térkép:

Története

A 18. században nyerte el barokk formáját. Négy középkori gótikus polgárház egyesítésével jött létre fokozatosan. A Felső-magyarországi főkapitányok székhelye volt. 1870-ben honvéd kaszárnyává alakították.

1943-ban a magyar időszak alatt Műszaki Múzeumot hoztak itt létre jelentős, a Budapesti Műszaki Múzeumtól származó anyaggal. A szovjet megszállás után a múzeumot 1947-től Szlovák Technika Múzeuma névre keresztelve nyitották újra, bár erről a múzeum honlapján mélyen hallgatnak.

{"item":"sight","set":{"sightId":330,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e9 technick\u00e9 m\u00fazeum","address":"Hlavn\u00e1 88 ","mapdata":"1|901|415","gps_lat":"48.7241590000","gps_long":"21.2559470000","religion":0,"oldtype":"20, 21","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.stm-ke.sk\/index.php\/en\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Fokapitanyok-Haza--ma-muszaki-muzeum--Kassa-712","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/fokapitanyok-haza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Maros M r a z (Maros) \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kosice (Slovakia) - The Slovak Technical Museum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/69\/Kosice_%28Slovakia%29_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\/512px-Kosice_%28Slovakia%29_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMaros M r a z (Maros)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"F\u0151kapit\u00e1nyok h\u00e1za, M\u0171szaki M\u00fazeum","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zadban nyerte el barokk form\u00e1j\u00e1t. N\u00e9gy k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus polg\u00e1rh\u00e1z egyes\u00edt\u00e9s\u00e9vel j\u00f6tt l\u00e9tre fokozatosan. A Fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1nyok sz\u00e9khelye volt. 1870-ben honv\u00e9d kasz\u00e1rny\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k.@1943-ban a magyar id\u0151szak alatt M\u0171szaki M\u00fazeumot hoztak itt l\u00e9tre jelent\u0151s, a Budapesti M\u0171szaki M\u00fazeumt\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 anyaggal. A szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a m\u00fazeumot 1947-t\u0151l Szlov\u00e1k Technika M\u00fazeuma n\u00e9vre keresztelve nyitott\u00e1k \u00fajra, b\u00e1r err\u0151l a m\u00fazeum honlapj\u00e1n m\u00e9lyen hallgatnak.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}