exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Egykori vasúti igazgatóság

Daňový úrad Košice
Egykori vasúti igazgatóság
Daňový úrad Košice
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Település:
Cím:
Železničná 1002/1
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.72789, 21.255533
Google térkép:
Adóhivatal.

Története

1913-ban kezdődött meg a Kassa-Oderbergi Vasút társaság kassai üzletvezetőségének építése. A társaság a porosz Sziléziát kötötte össze Magyarországgal.

A cég központja Budapesten működött, míg üzletvezetőségei a sziléziai Teschenben, ill. Kassán került elhelyezésre.

Az eklektikus palota nyugati szárnya 1915-ben, a keleti szárnya 1927-ben készült el.

Miután 1938-ban Kassa visszatért Magyarországhoz, ebben az épületben nyílt meg 1943. november 11-én az Országos Magyar Műszaki Múzeum. Gyűjteménye a második világháborút követően is Kassán maradt és Szlovák Műszaki múzeumra nevezték át.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":336,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Da\u0148ov\u00fd \u00farad Ko\u0161ice","address":"\u017delezni\u010dn\u00e1 1002\/1","mapdata":"1|882|86","gps_lat":"48.7278900000","gps_long":"21.2555330000","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vasuti-Igazgatosag-Kassa-3196","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori vas\u00fati igazgat\u00f3s\u00e1g","note":"Ad\u00f3hivatal.","history":"1913-ban kezd\u0151d\u00f6tt meg a Kassa-Oderbergi Vas\u00fat t\u00e1rsas\u00e1g kassai \u00fczletvezet\u0151s\u00e9g\u00e9nek \u00e9p\u00edt\u00e9se. A t\u00e1rsas\u00e1g a porosz Szil\u00e9zi\u00e1t k\u00f6t\u00f6tte \u00f6ssze Magyarorsz\u00e1ggal.@A c\u00e9g k\u00f6zpontja Budapesten m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, m\u00edg \u00fczletvezet\u0151s\u00e9gei a szil\u00e9ziai Teschenben, ill. Kass\u00e1n ker\u00fclt elhelyez\u00e9sre.@Az eklektikus palota nyugati sz\u00e1rnya 1915-ben, a keleti sz\u00e1rnya 1927-ben k\u00e9sz\u00fclt el.@Miut\u00e1n 1938-ban Kassa visszat\u00e9rt Magyarorsz\u00e1ghoz, ebben az \u00e9p\u00fcletben ny\u00edlt meg 1943. november 11-\u00e9n az Orsz\u00e1gos Magyar M\u0171szaki M\u00fazeum. Gy\u0171jtem\u00e9nye a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat k\u00f6vet\u0151en is Kass\u00e1n maradt \u00e9s Szlov\u00e1k M\u0171szaki m\u00fazeumra nevezt\u00e9k \u00e1t.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}