exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

egykori Honvéd-szobor

egykori Honvéd-szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
Hlavná, 040 01 Staré Mesto
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.71982, 21.258471
Google térkép:

Története

1906-ban emelték a Mihály-kápolna mellett az 1848-49-es magyar szabadságharcban dicsőségesen küzdő kassai 9-ik honvédzászlóalj veressipkásainak emlékére.

1918. december 29-én a Csehszlovák Légió megszállta Kassát. 1919. március 15-én a kassai magyar többség békés megemlékezést tartott a Honvéd szobornál, egyben tiltakozva a megszállás ellen. A csehszlovákok bosszúból március 16-án éjjel leszaggatták az utcán a magyar cégtáblákat, és rálőttek arra, aki a zajra ki merészelt nézni az ablakon. Március 17-én hajnalban pedig ledöntötték a Honvéd szobrot, miután előzőleg lefűrészelték a szobor fejét. Délelőtt tiltakozásul nagy tömeg gyűlt össze a szobornál. Az egyik szobornál őrt álló csehszlovák katona a sokaságra lőtt. A 37 éves Ördög Ilonát homlokon, a 13 éves Hervacsics Aranka újságárus lányt nyakon lőtte, mindketten meghaltak. Az ellenőrző megbízottként Kassán tartózkodó olasz tiszteket megdöbbentette a merénylet, jelentést tettek Rómába, de semmi nem történt. 1920. június 4-én a magyar többségű Kassát elszakították az anyaországtól és Csehszlovákiának adták. Azóta a csehszlovákok nem csak a Honvéd szobortél, de Kassa magyar lakosságának nagy részétől is sikeresen megszabadultak.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":334,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1059|802","gps_lat":"48.7198200000","gps_long":"21.2584710000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"http:\/\/trianon100.hu\/cikk\/a-kassai-honved-emlekmu-ledontese","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/honved-szobor\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002214664-Kassa-1912-1848 - 49 Honvedemlek-Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\/512px-14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBr\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"egykori Honv\u00e9d-szobor ","note":"","history":"1906-ban emelt\u00e9k a Mih\u00e1ly-k\u00e1polna mellett az 1848-49-es magyar szabads\u00e1gharcban dics\u0151s\u00e9gesen k\u00fczd\u0151 kassai 9-ik honv\u00e9dz\u00e1szl\u00f3alj veressipk\u00e1sainak eml\u00e9k\u00e9re.@1918. december 29-\u00e9n a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 megsz\u00e1llta Kass\u00e1t. 1919. m\u00e1rcius 15-\u00e9n a kassai magyar t\u00f6bbs\u00e9g b\u00e9k\u00e9s megeml\u00e9kez\u00e9st tartott a Honv\u00e9d szoborn\u00e1l, egyben tiltakozva a megsz\u00e1ll\u00e1s ellen. A csehszlov\u00e1kok bossz\u00fab\u00f3l m\u00e1rcius 16-\u00e1n \u00e9jjel leszaggatt\u00e1k az utc\u00e1n a magyar c\u00e9gt\u00e1bl\u00e1kat, \u00e9s r\u00e1l\u0151ttek arra, aki a zajra ki mer\u00e9szelt n\u00e9zni az ablakon. M\u00e1rcius 17-\u00e9n hajnalban pedig led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a Honv\u00e9d szobrot, miut\u00e1n el\u0151z\u0151leg lef\u0171r\u00e9szelt\u00e9k a szobor fej\u00e9t. D\u00e9lel\u0151tt tiltakoz\u00e1sul nagy t\u00f6meg gy\u0171lt \u00f6ssze a szoborn\u00e1l. Az egyik szoborn\u00e1l \u0151rt \u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1k katona a sokas\u00e1gra l\u0151tt. A 37 \u00e9ves \u00d6rd\u00f6g Ilon\u00e1t homlokon, a 13 \u00e9ves Hervacsics Aranka \u00fajs\u00e1g\u00e1rus l\u00e1nyt nyakon l\u0151tte, mindketten meghaltak. Az ellen\u0151rz\u0151 megb\u00edzottk\u00e9nt Kass\u00e1n tart\u00f3zkod\u00f3 olasz tiszteket megd\u00f6bbentette a mer\u00e9nylet, jelent\u00e9st tettek R\u00f3m\u00e1ba, de semmi nem t\u00f6rt\u00e9nt. 1920. j\u00fanius 4-\u00e9n a magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 Kass\u00e1t elszak\u00edtott\u00e1k az anyaorsz\u00e1gt\u00f3l \u00e9s Csehszlov\u00e1ki\u00e1nak adt\u00e1k. Az\u00f3ta a csehszlov\u00e1kok nem csak a Honv\u00e9d szobort\u00e9l, de Kassa magyar lakoss\u00e1g\u00e1nak nagy r\u00e9sz\u00e9t\u0151l is sikeresen megszabadultak.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}