exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Honti Múzeum

Hontianske múzeum 
Honti Múzeum
Hontianske múzeum 
Eredetileg:
nincs adat
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
J. Rotaridesa 13, 936 01 Šahy
Vármegye:
Hont
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.072092, 18.94878
Google térkép:

Története

1898-ban a vármegyeházán országos hírű kiállítást rendeztek Pongrácz Elemér és Matunák Mihály szervezésében. Ezután elhatározták a múzeum létrehozását, ami 1902-ben nyílt meg Honti Múzeum néven. Első igazgatója Pongrácz Elemér lett. A múzeum 1924-ig működhetett, ekkor gyűjteményét a selmecbányai Bányamúzeum vette át.

1992-ben nyitott meg a múzeum és a galéria újból. Eredeti gyűjteményét nagyrészt visszaszerezték. A városháza, egykori vármegyeháza épületében található a Simonyi Lajos képeiből álló galéria és az időszaki kiállításokat is itt rendezik.

A múzeum helytörténeti, régészeti, néprajzi, képzőművészeti tárlata a felújított Mühlstein házban található a Rotarides utcában.

{"item":"sight","set":{"sightId":737,"townId":37,"active":1,"name_LO":"Hontianske m\u00fazeum\u00a0","address":"J. Rotaridesa 13, 936 01 \u0160ahy","mapdata":"1|581|587","gps_lat":"48.0720920000","gps_long":"18.9487800000","religion":0,"oldtype":"120","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pe-Jo \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Honti m\u00fazeum -Ipolys\u00e1g2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3b\/Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\/512px-Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPe-Jo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Honti M\u00fazeum ","note":"","history":"1898-ban a v\u00e1rmegyeh\u00e1z\u00e1n orsz\u00e1gos h\u00edr\u0171 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1st rendeztek Pongr\u00e1cz Elem\u00e9r \u00e9s Matun\u00e1k Mih\u00e1ly szervez\u00e9s\u00e9ben. Ezut\u00e1n elhat\u00e1rozt\u00e1k a m\u00fazeum l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1t, ami 1902-ben ny\u00edlt meg Honti M\u00fazeum n\u00e9ven. Els\u0151 igazgat\u00f3ja Pongr\u00e1cz Elem\u00e9r lett. A m\u00fazeum 1924-ig m\u0171k\u00f6dhetett, ekkor gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t a selmecb\u00e1nyai B\u00e1nyam\u00fazeum vette \u00e1t.@1992-ben nyitott meg a m\u00fazeum \u00e9s a gal\u00e9ria \u00fajb\u00f3l. Eredeti gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t nagyr\u00e9szt visszaszerezt\u00e9k. A v\u00e1rosh\u00e1za, egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za \u00e9p\u00fclet\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3 a Simonyi Lajos k\u00e9peib\u0151l \u00e1ll\u00f3 gal\u00e9ria \u00e9s az id\u0151szaki ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sokat is itt rendezik.@A m\u00fazeum helyt\u00f6rt\u00e9neti, r\u00e9g\u00e9szeti, n\u00e9prajzi, k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti t\u00e1rlata a fel\u00faj\u00edtott M\u00fchlstein h\u00e1zban tal\u00e1lhat\u00f3 a Rotarides utc\u00e1ban.","town":{"townId":37,"name_HU":"Ipolys\u00e1g","name_LO":"\u0160ahy","seolink":"ipolysag-sahy","oldcounty":5,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}