exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Sárga kastély, Csallóközi Múzeum

Žitnoostrovské múzeum
Sárga kastély, Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovské múzeum
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Múzejná 202, 929 01 Dunajská Streda
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
47.99432, 17.621764
Google térkép:

Története

Történelmi és népművészeti kiállítás. 1753-ra építtette fel Padányi Bíró Márton veszprémi püspök fivére, Padányi Bíró István számára. Halála után 1805-ben nősüléssel a pókateleki Kondé család (Kondé József Benedek) szerezte meg, az ő címerük található az oromzaton. A 19. század elején a Kondé család klasszicizálta. 1858-ban eladták Wahlberg Miklós bécsi egyetemi tanárnak. Tőle lánya, Habermann Nándorné örökölte. Később gazdasági, majd katonai célokat szolgált. 1972-ben költözött bele a Csallóközi Múzeum a lerombolt Fehér kastélyból.

{"item":"sight","set":{"sightId":475,"townId":26,"active":1,"name_LO":"\u017ditnoostrovsk\u00e9 m\u00fazeum","address":"M\u00fazejn\u00e1 202, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|711|586","gps_lat":"47.9943200000","gps_long":"17.6217640000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Sarga-kastely-Dunaszerdahely-496","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-sarga-kastely\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely105.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely105\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ec\/Dunaszerdahely105.JPG\/256px-Dunaszerdahely105.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely105.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"S\u00e1rga kast\u00e9ly, Csall\u00f3k\u00f6zi M\u00fazeum","note":"","history":"T\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s n\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s. 1753-ra \u00e9p\u00edttette fel Pad\u00e1nyi B\u00edr\u00f3 M\u00e1rton veszpr\u00e9mi p\u00fcsp\u00f6k fiv\u00e9re, Pad\u00e1nyi B\u00edr\u00f3 Istv\u00e1n sz\u00e1m\u00e1ra. Hal\u00e1la ut\u00e1n 1805-ben n\u0151s\u00fcl\u00e9ssel a p\u00f3kateleki Kond\u00e9 csal\u00e1d (Kond\u00e9 J\u00f3zsef Benedek) szerezte meg, az \u0151 c\u00edmer\u00fck tal\u00e1lhat\u00f3 az oromzaton. A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n a Kond\u00e9 csal\u00e1d klassziciz\u00e1lta. 1858-ban eladt\u00e1k Wahlberg Mikl\u00f3s b\u00e9csi egyetemi tan\u00e1rnak. T\u0151le l\u00e1nya, Habermann N\u00e1ndorn\u00e9 \u00f6r\u00f6k\u00f6lte. K\u00e9s\u0151bb gazdas\u00e1gi, majd katonai c\u00e9lokat szolg\u00e1lt. 1972-ben k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt bele a Csall\u00f3k\u00f6zi M\u00fazeum a lerombolt Feh\u00e9r kast\u00e9lyb\u00f3l.","town":{"townId":26,"name_HU":"Dunaszerdahely","name_LO":"Dunajsk\u00e1 Streda","seolink":"dunaszerdahely-dunajska-streda","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}