exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Nagyboldogasszony-templom

Rímsko-katolícky kostol nanebovzatia Panny Márie
Nagyboldogasszony-templom
Rímsko-katolícky kostol nanebovzatia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Nám. gen. M. R. Štefánika 46, 977 01 Brezno
Vármegye:
Zólyom
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.806856, 19.643391
Google térkép:

Története

1380-ban Breznóbánya szabad királyi város lett. Ez előtt készülhetett a város első temploma fából, ami a mai harangláb helyén állhatott, és Nagyboldogasszonynak volt felszentelve.

1517. április 30-án a Nagylucsei Dóczy család, akiknek birtokvitájuk volt a várossal, Breznóbányára támadt. A templom szentéjét két pap védelmezte, akik nem voltak hajlandók átadni a kulcsot. Ők a támadók áldozatául estek, a templomot kirabolták és felgyújtották. Az új templomot már nem itt építették fel. Felszentelésére 1520-ban került sor, és 1578-ban fallal vették körül. 1553 körül már a lutheránusok vették át a templomot. 1673-ban Szelepcsényi György esztergomi érsek közbenjárására a katolikusok (piaristák) visszaszerezték a templomot, de 1682-től 1687-ig Thököly Imre felkelésének köszönhetőleg újra az evangélikusok kezén volt. 1705-től 1711-ig Rákóczi szabadságharca következtében újra az evangélikusok kapták meg.

1782 és 1785 között épült a jelenlegi klasszicizáló barokk stílusban a leégett gótikus templom helyén, melynek hajóját örökölte. Tornyát 1792 és 1793 között építették.

{"item":"sight","set":{"sightId":753,"townId":38,"active":1,"name_LO":"R\u00edmsko-katol\u00edcky kostol nanebovzatia Panny M\u00e1rie","address":"N\u00e1m. gen. M. R. \u0160tef\u00e1nika 46, 977 01 Brezno","mapdata":"1|440|417","gps_lat":"48.8068560000","gps_long":"19.6433910000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/brezno.fara.sk\/dejiny-farnosti-v-16-az-19-storoci\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brezno16Slovakia11.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Brezno16Slovakia11\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/24\/Brezno16Slovakia11.JPG\/512px-Brezno16Slovakia11.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brezno16Slovakia11.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nagyboldogasszony-templom ","note":"","history":"1380-ban Brezn\u00f3b\u00e1nya szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros lett. Ez el\u0151tt k\u00e9sz\u00fclhetett a v\u00e1ros els\u0151 temploma f\u00e1b\u00f3l, ami a mai harangl\u00e1b hely\u00e9n \u00e1llhatott, \u00e9s Nagyboldogasszonynak volt felszentelve.@1517. \u00e1prilis 30-\u00e1n a Nagylucsei D\u00f3czy csal\u00e1d, akiknek birtokvit\u00e1juk volt a v\u00e1rossal, Brezn\u00f3b\u00e1ny\u00e1ra t\u00e1madt. A templom szent\u00e9j\u00e9t k\u00e9t pap v\u00e9delmezte, akik nem voltak hajland\u00f3k \u00e1tadni a kulcsot. \u0150k a t\u00e1mad\u00f3k \u00e1ldozat\u00e1ul estek, a templomot kirabolt\u00e1k \u00e9s felgy\u00fajtott\u00e1k. Az \u00faj templomot m\u00e1r nem itt \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel. Felszentel\u00e9s\u00e9re 1520-ban ker\u00fclt sor, \u00e9s 1578-ban fallal vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl. 1553 k\u00f6r\u00fcl m\u00e1r a luther\u00e1nusok vett\u00e9k \u00e1t a templomot. 1673-ban Szelepcs\u00e9nyi Gy\u00f6rgy esztergomi \u00e9rsek k\u00f6zbenj\u00e1r\u00e1s\u00e1ra a katolikusok (piarist\u00e1k) visszaszerezt\u00e9k a templomot, de 1682-t\u0151l 1687-ig Th\u00f6k\u00f6ly Imre felkel\u00e9s\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg \u00fajra az evang\u00e9likusok kez\u00e9n volt. 1705-t\u0151l 1711-ig R\u00e1k\u00f3czi szabads\u00e1gharca k\u00f6vetkezt\u00e9ben \u00fajra az evang\u00e9likusok kapt\u00e1k meg.@1782 \u00e9s 1785 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a jelenlegi klassziciz\u00e1l\u00f3 barokk st\u00edlusban a le\u00e9gett g\u00f3tikus templom hely\u00e9n, melynek haj\u00f3j\u00e1t \u00f6r\u00f6k\u00f6lte. Torny\u00e1t 1792 \u00e9s 1793 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k.","town":{"townId":38,"name_HU":"Brezn\u00f3b\u00e1nya","name_LO":"Brezno","seolink":"breznobanya-brezno","oldcounty":12,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}