exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Serédy Gáspár emlékműve

Serédy Gáspár emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Vármegye:
Sáros
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.322586, 21.292831
Google térkép:

Története

1566-ban épült fel reneszánsz stílusban. A kis kápolnára emlékeztető építmény azon a helyen áll, ahol a hagyomány szerint Serédy Gáspár, a nagyhatalmú felvidéki földbirtokos, több környékbeli vár ura meghalt 1566. március 3-án. (Erre utal az építmény falán olvasható felirat: Hoc est Serédi Gasspar") A monda szerint Serédy eladta a neki kedves - és innen szabad szemmel is látható - zborói várát Rákóczinak ezer aranyért. Amikor az átadást követően a szomorú Serédy Bártfa felé haladt az országúton, e helyen visszafordult, hogy még egyszer, utoljára megnézze kedves várát. Ekkor történt, hogy bánatában megszakadt a szíve és helyben meg is halt. Az emlékmű építtetője - a haláleset után nem sokkal - felesége, Mérey Anna volt.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":212,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"","gps_lat":"49.3225860000","gps_long":"21.2928310000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Seredy-Gaspar-emlekmuve-Bartfa-3226","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bardejovsk\u00e9 K\u00fapele 17 Slovakia14\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6f\/Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\/256px-Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ser\u00e9dy G\u00e1sp\u00e1r eml\u00e9km\u0171ve","note":"","history":"1566-ban \u00e9p\u00fclt fel renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. A kis k\u00e1poln\u00e1ra eml\u00e9keztet\u0151 \u00e9p\u00edtm\u00e9ny azon a helyen \u00e1ll, ahol a hagyom\u00e1ny szerint Ser\u00e9dy G\u00e1sp\u00e1r, a nagyhatalm\u00fa felvid\u00e9ki f\u00f6ldbirtokos, t\u00f6bb k\u00f6rny\u00e9kbeli v\u00e1r ura meghalt 1566. m\u00e1rcius 3-\u00e1n. (Erre utal az \u00e9p\u00edtm\u00e9ny fal\u00e1n olvashat\u00f3 felirat: Hoc est Ser\u00e9di Gasspar\u0022) A monda szerint Ser\u00e9dy eladta a neki kedves - \u00e9s innen szabad szemmel is l\u00e1that\u00f3 - zbor\u00f3i v\u00e1r\u00e1t R\u00e1k\u00f3czinak ezer arany\u00e9rt. Amikor az \u00e1tad\u00e1st k\u00f6vet\u0151en a szomor\u00fa Ser\u00e9dy B\u00e1rtfa fel\u00e9 haladt az orsz\u00e1g\u00faton, e helyen visszafordult, hogy m\u00e9g egyszer, utolj\u00e1ra megn\u00e9zze kedves v\u00e1r\u00e1t. Ekkor t\u00f6rt\u00e9nt, hogy b\u00e1nat\u00e1ban megszakadt a sz\u00edve \u00e9s helyben meg is halt. Az eml\u00e9km\u0171 \u00e9p\u00edttet\u0151je - a hal\u00e1leset ut\u00e1n nem sokkal - feles\u00e9ge, M\u00e9rey Anna volt.","town":{"townId":15,"name_HU":"B\u00e1rtfa","name_LO":"Bardejov","seolink":"bartfa-bardejov","oldcounty":17,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}