exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Georg Winter városbíró emlékműve

Pamätník Juraja Wintera
Georg Winter városbíró emlékműve
Pamätník Juraja Wintera
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Námestie SNP 809, 085 01 Bardejov
Vármegye:
Sáros
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.293436, 21.272428
Google térkép:

Története

A 17. század második felében élt Bártfán. 1675. és 1677. között bírói tisztet is betöltött, amire 1679-ben újra megválasztották. Halála egy nevezetes eseményhez köthető. 1679-ben (más források szerint 1680-ban) Thököly Imre kuruc seregei érkeztek Bártfa alá és ostromolni kezdték a kapuit előttük bezáró várost. A mai emlékmű helyének közelében vesztette életét a városbíróként a védő sereg főparancsnoki tisztét is betöltő Georg Winter, 1679. június 15-én a városerődítés nyugati kapujáért folytatott küzdelem során. Itt törtek be a kurucok a városba, megtörve a védők hősies és kitartó ellenállását.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":211,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk Juraja Wintera","address":"N\u00e1mestie SNP 809, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|536|244","gps_lat":"49.2934360000","gps_long":"21.2724280000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"http:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Georg-Winter-varosbiro-emlekmuve-Bartfa-3472","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Georg-Winter-varosbiro-emlekmuve-Bartfa-3472","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Georg Winter v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 eml\u00e9km\u0171ve","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9lt B\u00e1rtf\u00e1n. 1675. \u00e9s 1677. k\u00f6z\u00f6tt b\u00edr\u00f3i tisztet is bet\u00f6lt\u00f6tt, amire 1679-ben \u00fajra megv\u00e1lasztott\u00e1k. Hal\u00e1la egy nevezetes esem\u00e9nyhez k\u00f6thet\u0151. 1679-ben (m\u00e1s forr\u00e1sok szerint 1680-ban) Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc seregei \u00e9rkeztek B\u00e1rtfa al\u00e1 \u00e9s ostromolni kezdt\u00e9k a kapuit el\u0151tt\u00fck bez\u00e1r\u00f3 v\u00e1rost. A mai eml\u00e9km\u0171 hely\u00e9nek k\u00f6zel\u00e9ben vesztette \u00e9let\u00e9t a v\u00e1rosb\u00edr\u00f3k\u00e9nt a v\u00e9d\u0151 sereg f\u0151parancsnoki tiszt\u00e9t is bet\u00f6lt\u0151 Georg Winter, 1679. j\u00fanius 15-\u00e9n a v\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s nyugati kapuj\u00e1\u00e9rt folytatott k\u00fczdelem sor\u00e1n. Itt t\u00f6rtek be a kurucok a v\u00e1rosba, megt\u00f6rve a v\u00e9d\u0151k h\u0151sies \u00e9s kitart\u00f3 ellen\u00e1ll\u00e1s\u00e1t.","town":{"townId":15,"name_HU":"B\u00e1rtfa","name_LO":"Bardejov","seolink":"bartfa-bardejov","oldcounty":17,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}