exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Felső kapu kőhídja

Felső kapu kőhídja
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Vármegye:
Sáros
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.290218, 21.27497
Google térkép:

Története

A város erődítései a tatárjárás után épültek. Négy kapuja volt, ezek a déli, nyugati, északi és északkeleti irányba nyíltak

A város észak felé enyhén lejt, így a legmagasabban fekvőt délit Felső-kapunak, míg a leglentebb elhelyezkedő északkeletit Alsó-kapunak nevezték. Ezeket, mint a városfalakat mindenhol, széles vizesárok védte, melyen részben fel is vonható fahíd vezetett át.

A Felső-kapu vizesárok fölötti hídját 1770-ben lebontották. Helyére a ma is látható, öt db, egyenként 4,5 m nyílású boltívből álló, tört kőből épült hidat emelték.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":210,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|822|847","gps_lat":"49.2902180000","gps_long":"21.2749700000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Felso-kapu-kohidja-Bartfa-3471","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Fels\u0151 kapu k\u0151h\u00eddja","note":"","history":"A v\u00e1ros er\u0151d\u00edt\u00e9sei a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n \u00e9p\u00fcltek. N\u00e9gy kapuja volt, ezek a d\u00e9li, nyugati, \u00e9szaki \u00e9s \u00e9szakkeleti ir\u00e1nyba ny\u00edltak@A v\u00e1ros \u00e9szak fel\u00e9 enyh\u00e9n lejt, \u00edgy a legmagasabban fekv\u0151t d\u00e9lit Fels\u0151-kapunak, m\u00edg a leglentebb elhelyezked\u0151 \u00e9szakkeletit Als\u00f3-kapunak nevezt\u00e9k. Ezeket, mint a v\u00e1rosfalakat mindenhol, sz\u00e9les vizes\u00e1rok v\u00e9dte, melyen r\u00e9szben fel is vonhat\u00f3 fah\u00edd vezetett \u00e1t.@A Fels\u0151-kapu vizes\u00e1rok f\u00f6l\u00f6tti h\u00eddj\u00e1t 1770-ben lebontott\u00e1k. Hely\u00e9re a ma is l\u00e1that\u00f3, \u00f6t db, egyenk\u00e9nt 4,5 m ny\u00edl\u00e1s\u00fa bolt\u00edvb\u0151l \u00e1ll\u00f3, t\u00f6rt k\u0151b\u0151l \u00e9p\u00fclt hidat emelt\u00e9k.","town":{"townId":15,"name_HU":"B\u00e1rtfa","name_LO":"Bardejov","seolink":"bartfa-bardejov","oldcounty":17,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}