exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Alsú kapu és kőhíd

Dolná brána
Alsú kapu és kőhíd
Dolná brána
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Vármegye:
Sáros
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.294106, 21.27881
Google térkép:

Története

A város erődítései a tatárjárás után épültek. Négy kapuja volt, ezek a déli, nyugati, északi és északkeleti irányba nyíltak

A város észak felé enyhén lejt, így a legmagasabban fekvőt délit Felső-kapunak, míg a leglentebb elhelyezkedő északkeletit Alsó-kapunak nevezték. Ezeket, mint a városfalakat mindenhol, széles vizesárok védte, melyen részben fel is vonható fahíd vezetett át.

Az Alsó-kapun át hagyta el a várost az ország belseje, Eperjes felől érkező kereskedelmi út, amely Lengyelországba vezetett. A védelem itt is egy felvonható fahíddal kezdődött, ami egy vizesárok által körbevett, kör alakú, máig is álló barbakánba vezetett. Ebből egy újabb kis hídon át érték el a városfal kapuját.

Miután a bártfai erődítés hadi jelentőségét elvesztette, az Alsó-kapu vizesárok fölötti fa hídjait lebontották. Helyére a ma is látható, két db, egyenként 5 m nyílású boltívből álló, tört kőből épült hidat emelték 1821-ben. A barbakán mögött egy hasonló, de egy nyílású kőhíd épült, a várossal kötve össze a barbakánt.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":209,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Doln\u00e1 br\u00e1na","address":"","mapdata":"1|1320|123","gps_lat":"49.2941060000","gps_long":"21.2788100000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Also-kapu-kohidja-Bartfa-3473","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_(4).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov, Doln\u00e1 br\u00e1na (4)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d3\/Bardejov%2C_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_%284%29.JPG\/512px-Bardejov%2C_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_%284%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_(4).JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Als\u00fa kapu \u00e9s k\u0151h\u00edd","note":"","history":"A v\u00e1ros er\u0151d\u00edt\u00e9sei a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n \u00e9p\u00fcltek. N\u00e9gy kapuja volt, ezek a d\u00e9li, nyugati, \u00e9szaki \u00e9s \u00e9szakkeleti ir\u00e1nyba ny\u00edltak@A v\u00e1ros \u00e9szak fel\u00e9 enyh\u00e9n lejt, \u00edgy a legmagasabban fekv\u0151t d\u00e9lit Fels\u0151-kapunak, m\u00edg a leglentebb elhelyezked\u0151 \u00e9szakkeletit Als\u00f3-kapunak nevezt\u00e9k. Ezeket, mint a v\u00e1rosfalakat mindenhol, sz\u00e9les vizes\u00e1rok v\u00e9dte, melyen r\u00e9szben fel is vonhat\u00f3 fah\u00edd vezetett \u00e1t.@Az Als\u00f3-kapun \u00e1t hagyta el a v\u00e1rost az orsz\u00e1g belseje, Eperjes fel\u0151l \u00e9rkez\u0151 kereskedelmi \u00fat, amely Lengyelorsz\u00e1gba vezetett. A v\u00e9delem itt is egy felvonhat\u00f3 fah\u00edddal kezd\u0151d\u00f6tt, ami egy vizes\u00e1rok \u00e1ltal k\u00f6rbevett, k\u00f6r alak\u00fa, m\u00e1ig is \u00e1ll\u00f3 barbak\u00e1nba vezetett. Ebb\u0151l egy \u00fajabb kis h\u00eddon \u00e1t \u00e9rt\u00e9k el a v\u00e1rosfal kapuj\u00e1t.@Miut\u00e1n a b\u00e1rtfai er\u0151d\u00edt\u00e9s hadi jelent\u0151s\u00e9g\u00e9t elvesztette, az Als\u00f3-kapu vizes\u00e1rok f\u00f6l\u00f6tti fa h\u00eddjait lebontott\u00e1k. Hely\u00e9re a ma is l\u00e1that\u00f3, k\u00e9t db, egyenk\u00e9nt 5 m ny\u00edl\u00e1s\u00fa bolt\u00edvb\u0151l \u00e1ll\u00f3, t\u00f6rt k\u0151b\u0151l \u00e9p\u00fclt hidat emelt\u00e9k 1821-ben. A barbak\u00e1n m\u00f6g\u00f6tt egy hasonl\u00f3, de egy ny\u00edl\u00e1s\u00fa k\u0151h\u00edd \u00e9p\u00fclt, a v\u00e1rossal k\u00f6tve \u00f6ssze a barbak\u00e1nt.","town":{"townId":15,"name_HU":"B\u00e1rtfa","name_LO":"Bardejov","seolink":"bartfa-bardejov","oldcounty":17,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}