exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt laktanya, Kulturális és Művészeti központ

Cladirea Centrului de Cultură și Artă Sălaj
Volt laktanya, Kulturális és Művészeti központ
Cladirea Centrului de Cultură și Artă Sălaj
Eredetileg:
laktanya
Jelenleg:
kiállítóterem, rendezvényközpont
Település:
Cím:
Piața 1 Decembrie 1918 11
Vármegye:
Szilágy
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1818617609, 23.0534310055
Google térkép:

Története

1849 után huszár egységet és tüzérséget telepítettek Zilahra. 1869-től állandó katonai parancsnokság székhelye. A kaszárnya a 19. század végén (1889) épült. Homlokzatának felirata szerint báró Fejérváry-magyar királyi honvédgyalogsági laktanya. A 20. század végén lebontották egy részét, ma a román megszálló katonaság használja.

{"item":"sight","set":{"sightId":1212,"townId":58,"active":1,"name_LO":"Cladirea Centrului de Cultur\u0103 \u0219i Art\u0103 S\u0103laj","address":"Pia\u021ba 1 Decembrie 1918 11","mapdata":"1|419|150","gps_lat":"47.1818617609","gps_long":"23.0534310055","religion":0,"oldtype":"21","newtype":"105,106","homepage":"https:\/\/www.culturasalaj.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt laktanya, Kultur\u00e1lis \u00e9s M\u0171v\u00e9szeti k\u00f6zpont","note":"","history":"1849 ut\u00e1n husz\u00e1r egys\u00e9get \u00e9s t\u00fcz\u00e9rs\u00e9get telep\u00edtettek Zilahra. 1869-t\u0151l \u00e1lland\u00f3 katonai parancsnoks\u00e1g sz\u00e9khelye. A kasz\u00e1rnya a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n (1889) \u00e9p\u00fclt. Homlokzat\u00e1nak felirata szerint b\u00e1r\u00f3 Fej\u00e9rv\u00e1ry-magyar kir\u00e1lyi honv\u00e9dgyalogs\u00e1gi laktanya. A 20. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n lebontott\u00e1k egy r\u00e9sz\u00e9t, ma a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3 katonas\u00e1g haszn\u00e1lja.","town":{"townId":58,"name_HU":"Zilah","name_LO":"Zal\u0103u","seolink":"zilah-zalau","oldcounty":25,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}