exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Tuhutum-emlékmű

Tuhutum-emlékmű
Ref zalău 3
Teutorigos, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Vármegye:
Szilágy
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.17994053, 23.0572139016
Google térkép:

Története

Az emlékművet 1902. szeptember 18-án, a Wesselényi-szobor leleplezésével egyidőben avatták fel az akkori Törvényszéki palota, a börtön épülete és a Pálvár patak medre által határolt területen.

A 3,5 - 4 méter magas, lépcsőzetes obeliszk tetején egy turulszobor volt elhelyezve. Az obeliszk felső szélén végigfutó keskeny fríz a magyar sereg megérkezését ábrázolta azzal a jelenettel, amikor Tuhutum lováról leszállva, a honfoglalás jeléül lándzsáját a földbe leszúrja. A fríz alatt rovásírásos felírat látható. Az oltárkő alján, dárdákon nyugvó lókoponyák, a hadistennek hozott áldozat maradványai, ősi szokásként s a hála fokozásául megaranyozva.

A szobor 1968 egyik nyári éjszakáján eltűnt.

Az emlékművet újra felállították 2008-ban, szerényebb formában a református templom mellett.

{"item":"sight","set":{"sightId":1221,"townId":58,"active":2,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|865|479","gps_lat":"47.1799405300","gps_long":"23.0572139016","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/34279\/tuhutum-emlek","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Teutorigos, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ref_zal%C4%83u_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ref zal\u0103u 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7c\/Ref_zal%C4%83u_3.jpg\/256px-Ref_zal%C4%83u_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ref_zal%C4%83u_3.jpg\u0022\u003ETeutorigos\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Tuhutum-eml\u00e9km\u0171","note":"","history":"Az eml\u00e9km\u0171vet 1902. szeptember 18-\u00e1n, a Wessel\u00e9nyi-szobor leleplez\u00e9s\u00e9vel egyid\u0151ben avatt\u00e1k fel az akkori T\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ki palota, a b\u00f6rt\u00f6n \u00e9p\u00fclete \u00e9s a P\u00e1lv\u00e1r patak medre \u00e1ltal hat\u00e1rolt ter\u00fcleten.@\nA 3,5 - 4 m\u00e9ter magas, l\u00e9pcs\u0151zetes obeliszk tetej\u00e9n egy turulszobor volt elhelyezve. Az obeliszk fels\u0151 sz\u00e9l\u00e9n v\u00e9gigfut\u00f3 keskeny fr\u00edz a magyar sereg meg\u00e9rkez\u00e9s\u00e9t \u00e1br\u00e1zolta azzal a jelenettel, amikor Tuhutum lov\u00e1r\u00f3l lesz\u00e1llva, a honfoglal\u00e1s jel\u00e9\u00fcl l\u00e1ndzs\u00e1j\u00e1t a f\u00f6ldbe lesz\u00farja. A fr\u00edz alatt rov\u00e1s\u00edr\u00e1sos fel\u00edrat l\u00e1that\u00f3. Az olt\u00e1rk\u0151 alj\u00e1n, d\u00e1rd\u00e1kon nyugv\u00f3 l\u00f3kopony\u00e1k, a hadistennek hozott \u00e1ldozat maradv\u00e1nyai, \u0151si szok\u00e1sk\u00e9nt s a h\u00e1la fokoz\u00e1s\u00e1ul megaranyozva.@\nA szobor 1968 egyik ny\u00e1ri \u00e9jszak\u00e1j\u00e1n elt\u0171nt.@\nAz eml\u00e9km\u0171vet \u00fajra fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k 2008-ban, szer\u00e9nyebb form\u00e1ban a reform\u00e1tus templom mellett.","town":{"townId":58,"name_HU":"Zilah","name_LO":"Zal\u0103u","seolink":"zilah-zalau","oldcounty":25,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}